CÁCH VÀO FACEBOOK HIỆU QUẢ NHẤT

Không vào được facebook là do bị chăn, bạn muốn vào thì phải thay đổi DNS
Để thay đổi DNS bạn làm như sau:

- Vào Start menu, chọn Control Panel.

- Nhấp đúp vào Network Connections.

- Nhấp chuột phải vào kiểu kết nối của bạn trong Network Connections, chọn Properties.
- Chọn Internet Protocol (TCP/IP) và click vào Properties.

- Trong cửa sổ hiện ra, bạn chọn mục “Use the following DNS server addresses” và gõ vào 2 khung “Preferred DNS server” và “Alternate DNS server” các địa chỉ sau:

208.67.222.222

208.67.220.220

- Nhấn OK để lưu cấu hình lại. rồi khởi động lại mày thế là bạn có thể vào facebook trên cả Internet explorer, Mozilla firefox, Google chrome .

Vào bằng phần mềm cũng được nhưng sẽ nặng máy và tốc độ truy cập mạng của máy giảm, làm theo cách này các bạn xẽ thấy hiệu quả của nó .

Tác giả: An Văn Tuấn
Lớp 54 B QLTNR & MT.

Ảnh tác giả


 

Comments