Luận văn cao học + tiến sỹ

MUỐN DOWNLOAD KHÓA LUẬN + CHUYÊN ĐỀ ĐẠI HỌC HÃY CLICK VÀO ĐÂY!

Muốn chọn đề tài, chuyên đề trong lĩnh vực nào thì các bạn hãy click mục dưới đây hoặc chọn menu con bên phải.
Đây là mục cung cấp các luận văn cao học và tiến sỹ về lĩnh vực lâm nghiệp và môi trường.
Các luận văn được sự đồng ý của tác giả để đăng tải trên lamnghiep.tk.
Khi trích dẫn các thông tin trong các luận văn dưới đây các bạn phải ghi rõ tên tác giả.

Ví dụ 1: Keo tai tượng sinh trưởng tốt nhất trong điều kiện độ cao dưới 700m (Nguyễn Văn A, 2009)
Ví dụ 2: Tác giả Nguyễn Văn A, 2009 đã cho thấy Keo tai tượng sinh trưởng tốt nhất trong điều kiện độ cao nhỏ hơn 700m.

Lưu ý: Tất cả các luận văn sẽ được bảo vệ tối đa, các bạn chỉ có thể đọc, in ấn, tham khảo, không thể thực hiện thao tác copy và paste được để bảo vệ tính bản quyền của tác giả.


Muốn chọn đề tài, chuyên đề trong lĩnh vực nào thì các bạn hãy click mục dưới đây hoặc chọn menu con bên phải.


Comments