Đăng ký học: Mapinfo, Qgis, Spss, R, dự án lâm sinh, tin học văn phòng, viết báo khoa học, khai thác mạng.

Thể theo nguyện vọng của rất rất nhiều các bạn sinh viên, anh chị em đang công tác tại các tỉnh trên cả nước về học tập các nội dung như:
- Xây dựng và quản lý bản đồ số và dữ liệu bản đồ số nông, lâm nghiệp, môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên bằng Mapinfo, Qgis hoặc Acrgis.
- Phân tích số liệu nghiên cứu nông lâm nghiệp, môi trường, tài nguyên thiên nhiên bằng Spss, Stata, SAS studio, R và Excel.
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh, tư vấn xây dựng dự án lâm sinh (để đăng ký và làm các dự án lâm sinh).
- Tin học văn phòng (bao gồm MS. Word, Excel và Powerpoint) từ cơ bản đến nâng cao.
- Kỹ thuật phân tích số liệu và viết báo khoa học trong nước và quốc tế.
- Kỹ thuật khai thác mạng và ứng dụng mạng trong công việc, nghiên cứu, học tập và giảng dậy trực tuyến.
Để đăng ký hãy liên hệ: 
TS. Bùi Mạnh Hưng, Đại học Lâm nghiệp
Điện thoại và zalo: 0981311211
Email: hungbm@vnuf.edu.vn
Facebook: Hưng Bùi
Comments