Kỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp

 Download các tài liệu về kỹ thuật trồng, đặc điểm sinh lý và phân bố của các loài cây lâm nghiệp:

  
 

===========================================================
Kỹ thuật trồng, phân bố một số loài cây lấy gỗ
Bạch đàn caman
Bạch đàn lai
Bạch đàn têrê
Bạch đàn urô
Bồ đề
Bời lời đỏ
Bông gòn
Chè đắng
Dầu rái
Dó trầm
Đước
Gáo
Gạo
Giổi xanh
Hoè
Hồi
Huỷnh
Keo lá liềm
Keo lá tràm
Keo lai nhân tạo
Keo lai tự nhiên
Keo tai tượng
Lát hoa
Lát Mêxicô
Lim xanh
Luồng
Mây nếp
Mỡ
Phi lao
Quế
Sa mộc
Sao đen
Sồi phảng
Tếch
Thông ba lá
Thông caribê
Thông đuôi ngựa
Thông nhựa
Tông dù
Tràm cừ
Tràm lá dài
Trám trắng
Trẩu
Tre Điềm trúc
Trúc sào
Vối thuốc
Xà cừ
Xoan mộc
Xoan Ninh Thuận
Xoan ta
 
 Nguồn tài liệu: Cục lâm nghiệp.
Nguồn tài liệu được giữ nguyên sau khi click chọn loài.

Comments