Khóa luận + chuyên đề tốt nghiệp

MUỐN DOWNLOAD LUẬN VĂN CAO HỌC VÀ TIẾN SỸ HÃY CLICK VÀO ĐÂY!
Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Muốn chọn đề tài, chuyên đề trong lĩnh vực nào thì các bạn hãy click mục dưới đây hoặc chọn menu con bên phải.
Đây là mục cung cấp các khóa luận và chuyên đề tốt nghiệp về lĩnh vực lâm nghiệp và môi trường.
Các khóa luận, chuyên đề được sự đồng ý của tác giả để đăng tải trên lamnghiep.tk.
Khi trích dẫn các thông tin trong các khóa luận và chuyên đề dưới đây các bạn phải ghi rõ tên tác giả.

Ví dụ 1: Keo tai tượng sinh trưởng tốt nhất trong điều kiện độ cao dưới 700m (Nguyễn Văn A, 2009)
Ví dụ 2: Tác giả Nguyễn Văn A, 2009 đã cho thấy Keo tai tượng sinh trưởng tốt nhất trong điều kiện độ cao nhỏ hơn 700m.

Lưu ý: Tất cả các khóa luận, chuyên sẽ được bảo vệ tối đa, các bạn chỉ có thể đọc, in ấn, tham khảo, không thể thực hiện thao tác copy và paste được để bảo vệ tính bản quyền của tác giả.


Muốn chọn đề tài, chuyên đề trong lĩnh vực nào thì các bạn hãy click mục dưới đây hoặc chọn menu con bên phải.


Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Comments