Kho sách tin học online

Đây là trang giúp các bạn download được rất rất nhiều sách học tin học.
Muốn download tài liệu nào bạn làm như sau:
- Chọn nút "Tải về" bên cạnh tài liệu cần download.


- Sau đó click vào đường linke dưới nút "Liên kết để bạn tài xuống máy"

- Cuối cùng thì click vào đường link dưới nút "Link để tải phần mềm", thế là xong.

Các bạn có thể mở các trang khác để tìm nhiều tài liệu hơn. Đồng thời dùng con lăn kéo xuống.

Comments