Trang chủ‎ > ‎

Tài liệu tiếng anh

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

Muốn download tài liệu ielts and toefl thì click vào menu bên cạnh !


Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế hiện nay. Vì vậy việc học và thực hành tiếng anh là rất cần thiết đối với sinh viên nói riêng và mọi người nói chung.
Trang này tập hợp và cung cấp một số tài liệu tiếng anh. Tôi mong rằng các bạn sẽ học tốt và có nhiều cơ hội trong tương lai.

  Những tài liệu sau đây được lấy từ nguồn:
<http://sites.google.com/site/handaotao/linh-vuc-khac/anh-van-chuyen-nganh>
Xem ngày 7/5/2010
  • Anh văn kinh tế nông nghiệp.rar                   Tải xuống
  • Anh văn kỹ thuật nông nghiệp.rar                  Tải xuống
  • EnglishGrammar luyen thi TOEFL.rar               Tải xuống
  • Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.rar       Tải xuống
  • Từ điển tiếng Anh Kinh tế.zip                      Tải xuống

 
 


  
 * Một số đề thi trắc nghiệm tham khảo. 
  >> Download tài liệu về !
 * 2000 từ tiếng anh thông dụng.
  >> Download tài liệu về !
 * 3500 câu ABC.
  >> Download tài liệu về !
 * Ngữ pháp tiếng anh bậc PTTH.
  >> Download tài liệu về !
 * Toefl grammar (ngữ pháp toefl).
  >> Download tài liệu về !
 * Bài tập đảo ngữ.
  >> Download tài liệu về !
 * Oxford Essential Guide to Writing (hướng dẫn kỹ năng viết). >> Download tài liệu về !
 * Oxford Practice Grammar (Ngữ pháp tiếng anh).
 >> Download tài liệu về !
 * American Idioms Dictionary (từ điển thành ngữ). >> Download tài liệu về !
 * Exercises on Idioms (bài tập thành ngữ).
  >> Download tài liệu về !
 * English Vocabulary in Use (Upper Intermediate and Advanced)
 (Sách học từ vựng trình độ cao).
  >> Download tài liệu về !
 * English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and Intermediate)
  (Sách học từ vừng, trình độ trung bình).
  >> Download tài liệu về !
 * English Vocabulary in Use (Elementary)
  (Sách học từ vừng, trình độ cơ bản).
  >> Download tài liệu về !
 * Changing times, changing tenses
  (Sách học các thì theo thời gian).
   >> Download tài liệu về !
 * Cách dùng các thuật ngữ Kinh Tế   >> Download tài liệu về !
 * Advanced Grammar in Use (ngữ pháp nâng cao).
   >> Download tài liệu về !
 * 101 American English Idioms (101 thành ngữ tiếng anh).  >> Download tài liệu về !
 * Tiếng anh Lâm nghiệp (click vào download tài liệu sau đó Click here to start download.. ở trang mediafire
  >> Download tài liệu về !

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Comments