Trang chủ‎ > ‎

Tài liệu thống kê

Trang này bao gồm các tài liệu về thống kê, xác suất và xử lý số liệu.
Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
* Lưu ý: Muốn download tài liệu hướng dẫn phân tích số liệu bằng Spss, Stata, Minitab, Statgraphics, Irristat, Excel... thì click vào đây !
* Lưu ý: Download chương trình "Bảng tính tự động xử lý số liệu" - tác giả Bùi Mạnh Hưng

- Bài giảng thống kê toán học trong Lâm nghiệp:
 
* Chương 1: Lập phân bố thực nghiệm và đặc trưng mẫu  >> Download tài liệu về !
* Chương 2: Mô hình hoá quy luật cấu trúc tần số
  >> Download tài liệu về !
* Chương 3: So sánh các mẫu quan sát và thí nghiệm trong lâm nghiệp
  >> Download tài liệu về !
* Chương 4: Phân tích phương sai
  >> Download tài liệu về !
* Chương 5: Phân tích tương quan hồi quy
  >> Download tài liệu về !

 TÊN TÀI LIỆU
(Muốn download thì click vào tên tài liệu.)
NGUỒN TÀI LIỆU
(Tên tác giả, website ....)
 Đề thi cao học môn xác suất thống kê (1999-2000)
 Khoa toán tin, đh Kinh tế quốc dân
 Bài giảng xác suất thống kê
Nguyễn Văn Đắc
 Giáo trình xác suất thống kê
Đặng Phước Huy, ĐH Đà Lạt
 Các slide bài giảng xác suất và thống kê
Đoàn Phương Nguyên
 Phân tích thống kê bằng Excel
 ĐataDa - DHNL
 Phân tích xác suất thống kê bằng Excel
 Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Đình Chúc
Đoàn Quang Hưng
  
- Download bài giảng về thống kê sinh học của GS Nguyễn Văn Tuấn (Australia)
- Download tài liệu xác suất, thống kê để ôn thi cao học...
- Lý thuyết thống kê kinh tế
- Tài liệu xác suất & thống kê
- Xác suất thống kê. Nguồn: Nguyễn Hữu Hân Tải xuống

Tài liệu xác suất - thống kê bằng tiếng anh:
- Học xác suất thống kê online.
- Học xác suất thống kê online (Probability and statistics tutorial)
- Download sách hướng dẫn + ví dụ về sử dụng trình lệnh Data analysis trong excel để phân tích thống kê (tài liệu tiếng anh).


Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Comments