Trang chủ‎ > ‎

Tài liệu Lâm nghiệp 1

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

Lưu ý:
Download chương trình "Bảng tính tự động xử lý số liệu" - tác giả Bùi Mạnh Hưng

1. Giáo trình bài giảng trong lĩnh vực Lâm nghiệp:


 Bài giảng "Lâm sản ngoài gỗ" (tác giả: Đào Ngọc Hải, đh Lâm nghiệp, sưu tầm: sv 53QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Tập hợp bài giảng, giáo trình về viễn thám, gis và bản đồ số. (Tác giả: Chu Ngọc Thuấn, đh Lâm nghiệp và Hoàng Thanh Tùng, sưu tầm: sv 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình bản đồ học (nguồn sinh viên 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng và câu hỏi ôn tập môn Giống cây rừng (tác giả: Hồ Hải Ninh, đh Lâm nghiệp, sưu tầm: sv 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng động vật rừng (tác giả Nguyễn Đức Mạnh, đh Lâm nghiệp, sưu tầm: sv 53QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Tài liệu đặc tính sinh lý và phân loại các loài gà.
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng côn trùng rừng (tác giả: Lê Bảo Thanh, đh Lâm nghiệp, người sưu tầm: sv 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Kỹ thuật gây trồng, đặc điểm sinh thái, phân bố của các loài cây rừng
  >> Download tài liệu về !
Cẩm nang "Chọn loài cây ưu tiên cho trồng rừng" (Nguồn: bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp)
  >> Download tài liệu về !
Bài giảng cây rừng (tác giả: đh Lâm nghiệp)
  >> Download tài liệu về !
Bài giảng cây rừng (tác giả: Phạm Thanh Hà, đh Lâm nghiệp, người sưu tầm: sv 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
Bài giảng bệnh cây rừng (tác giả: Đh Lâm nghiệp, người sưu tầm: sv lớp 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
Giáo trình sản lượng rừng (tác giả GS.TS Vũ Tiến Hinh, đh Lâm nghiệp; nguồn tài liệu: svnonglam.com; người sưu tầm: admin Vân 51nlkh)  >> Download tài liệu về !
Từ điển Sinh học Anh - Việt (nguồn: internet, người sưu tâm: thanh thai)  >> Download tài liệu về !
 Hướng dẫn kỹ thuật điều tiết rừng ổn định (Nguồn: Sở nông nghiệp Đăk Lăk)
  >> Download tài liệu về !
Hướng dẫn tìm phương hướng trong rừng (nguồn: Nguyễn Hồng Quảng, cục kiểm lâm. Định dạng và nội dung tài liệu được giữ nguyên bản)  >> Download tài liệu về !
 Bộ công cụ PRA
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng phân loại thực vật
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng, vật liệu giảng dạy: Phân tích Cảnh quan Nông Lâm kết hợp  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng Quản lý dự án phát triển cho Cao học Lâm nghiệp  >> Download tài liệu về !
 Hướng dẫn giảng dạy, chương trình và bài tập tình huống về Thị trường các sản phẩm Nông Lâm kết hợp  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng Cao học: Phương pháp tiếp cận khoa học  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Nông lâm kết hợp  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Khuyến nông lâm  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Lâm nghiệp xã hội đại cương  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Quy hoach điều chế rừng  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Quản lý dự án Lâm nghiệp xã hội  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Lâm sản ngoài gỗ  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Bảo tồn đa dạng sinh học  >> Download tài liệu về !
 Tiếng anh Lâm nghiệp (click vào download tài liệu sau đó Click here to start download.. ở trang mediafire (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng Điều tra Quy hoạch rừng (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng Nông Lâm kết hợp (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng bệnh cây rừng (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng côn trung rừng (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng đa dạng sinh học (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng cây rừng (nguồn sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình bệnh cây (nguồn sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình đất nông lâm nghiệp (nguồn sinhviennonglam.com)  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình đo đạc lâm nghiệp (nguồn sinhviennonglam.com)  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (nguồn sinhviennonglam.com)  >> Download tài liệu về !
 * NHÓM TÀI LIỆU KINH TẾ, QUẢN TRỊ VÀ KINH TẾ LÂM NGHIỆP
(Lưu ý: các tài liệu trong mục này được lấy từ nguồn:
<http://vietnamforestry.wordpress.com/category/
sinh-vien-dh-lam-nghi%E1%BB%87p/>
)
  
 Môi trường và con người
  >> Download tài liệu về !
 Chủ nghĩa xã hội khoa học
  >> Download tài liệu về !
 Kinh tế vĩ mô
  >> Download tài liệu về !
 Kinh tế tài nguyên môi trường
  >> Download tài liệu về !
 Kinh tế công cộng
  >> Download tài liệu về !
 Marketing cơ bản
  >> Download tài liệu về !
 Pháp luật đại cương
  >> Download tài liệu về !
   
 Các tài liệu CÔNG NGHỆ SINH HỌC dưới đây lấy từ nguồn:
<http://sites.google.com/site/handaotao/cong-nghe-sinh-hoc> Xem ngày 7/5/2010
 • Công nghệ EnZim.rar                                       Tải xuống
 • Công nghệ tế bào.rar                                       Tải xuống
 • Sinh học thực phẩm.rar                                   Tải xuống
 • Sinh học đại cương.rar                                    Tải xuống
 Các tài liệu CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM dưới đây lấy từ nguồn:
<http://sites.google.com/site/handaotao/trang-chu/che-bien-thuc-pham>  Xem ngày 7/5/2010
 • Bánh mì.Doc                                                        Tải xuống
 • Bảo quản thực phẩm.pdf                                       Tải xuống
 • CN chế biến thủy hải sản.pdf                                 Tải xuống
 • Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm.rar Tải xuống
 • Cơ sở kỹ thuật thực phẩm.rar                               Tải xuống
 • Giáo trình thiết bị Thực phẩm.rar                           Tải xuống
 • Nguyên lý chế biến thực phẩm.rar                         Tải xuống
 • Thí nghiệm công nghệ thực phẩm.rar                     Tải xuống
 • Thức ăn gia súc.pdf                                             Tải xuống
 • sxuất xúc xích.doc                                               Tải xuống
 Các tài liệu CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH dưới đây lấy từ nguồn:
<http://sites.google.com/site/handaotao/trang-chu/cong-nghe-sau-thu-hoach> Xem ngày 7/5/2010
 • Bảo quản lương thực.pdf                                 Tải xuống
 • Giáo trình sấy nông sản.pdf                              Tải xuống
 • Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm.pdf               Tải xuống
 • Tập huấn công nghệ sau thu hoạch cà chua, ớt Tải xuống
 • bao quan.doc                                                  Tải xuống
 • côn trùng.rar                                                   Tải xuống
 • kho bao quan.pdf                                            Tải xuống
 • quy pham bao quan.doc                                  Tải xuống


Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Comments