Trang chủ‎ > ‎

Tài liệu Lâm nghiệp 1

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

Lưu ý:
Download chương trình "Bảng tính tự động xử lý số liệu" - tác giả Bùi Mạnh Hưng

1. Giáo trình bài giảng trong lĩnh vực Lâm nghiệp:


 Bài giảng "Lâm sản ngoài gỗ" (tác giả: Đào Ngọc Hải, đh Lâm nghiệp, sưu tầm: sv 53QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Tập hợp bài giảng, giáo trình về viễn thám, gis và bản đồ số. (Tác giả: Chu Ngọc Thuấn, đh Lâm nghiệp và Hoàng Thanh Tùng, sưu tầm: sv 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình bản đồ học (nguồn sinh viên 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng và câu hỏi ôn tập môn Giống cây rừng (tác giả: Hồ Hải Ninh, đh Lâm nghiệp, sưu tầm: sv 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng động vật rừng (tác giả Nguyễn Đức Mạnh, đh Lâm nghiệp, sưu tầm: sv 53QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Tài liệu đặc tính sinh lý và phân loại các loài gà.
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng côn trùng rừng (tác giả: Lê Bảo Thanh, đh Lâm nghiệp, người sưu tầm: sv 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Kỹ thuật gây trồng, đặc điểm sinh thái, phân bố của các loài cây rừng
  >> Download tài liệu về !
Cẩm nang "Chọn loài cây ưu tiên cho trồng rừng" (Nguồn: bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp)
  >> Download tài liệu về !
Bài giảng cây rừng (tác giả: đh Lâm nghiệp)
  >> Download tài liệu về !
Bài giảng cây rừng (tác giả: Phạm Thanh Hà, đh Lâm nghiệp, người sưu tầm: sv 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
Bài giảng bệnh cây rừng (tác giả: Đh Lâm nghiệp, người sưu tầm: sv lớp 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
Giáo trình sản lượng rừng (tác giả GS.TS Vũ Tiến Hinh, đh Lâm nghiệp; nguồn tài liệu: svnonglam.com; người sưu tầm: admin Vân 51nlkh)  >> Download tài liệu về !
Từ điển Sinh học Anh - Việt (nguồn: internet, người sưu tâm: thanh thai)  >> Download tài liệu về !
 Hướng dẫn kỹ thuật điều tiết rừng ổn định (Nguồn: Sở nông nghiệp Đăk Lăk)
  >> Download tài liệu về !
Hướng dẫn tìm phương hướng trong rừng (nguồn: Nguyễn Hồng Quảng, cục kiểm lâm. Định dạng và nội dung tài liệu được giữ nguyên bản)  >> Download tài liệu về !
 Bộ công cụ PRA
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng phân loại thực vật
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng, vật liệu giảng dạy: Phân tích Cảnh quan Nông Lâm kết hợp  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng Quản lý dự án phát triển cho Cao học Lâm nghiệp  >> Download tài liệu về !
 Hướng dẫn giảng dạy, chương trình và bài tập tình huống về Thị trường các sản phẩm Nông Lâm kết hợp  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng Cao học: Phương pháp tiếp cận khoa học  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Nông lâm kết hợp  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Khuyến nông lâm  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Lâm nghiệp xã hội đại cương  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Quy hoach điều chế rừng  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Quản lý dự án Lâm nghiệp xã hội  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Lâm sản ngoài gỗ  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Bảo tồn đa dạng sinh học  >> Download tài liệu về !
 Tiếng anh Lâm nghiệp (click vào download tài liệu sau đó Click here to start download.. ở trang mediafire (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng Điều tra Quy hoạch rừng (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng Nông Lâm kết hợp (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng bệnh cây rừng (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng côn trung rừng (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng đa dạng sinh học (nguồn: sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng cây rừng (nguồn sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình bệnh cây (nguồn sinhviennonglam.com)
  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình đất nông lâm nghiệp (nguồn sinhviennonglam.com)  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình đo đạc lâm nghiệp (nguồn sinhviennonglam.com)  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (nguồn sinhviennonglam.com)  >> Download tài liệu về !
 * NHÓM TÀI LIỆU KINH TẾ, QUẢN TRỊ VÀ KINH TẾ LÂM NGHIỆP
(Lưu ý: các tài liệu trong mục này được lấy từ nguồn:
<http://vietnamforestry.wordpress.com/category/
sinh-vien-dh-lam-nghi%E1%BB%87p/>
)
  
 Môi trường và con người
  >> Download tài liệu về !
 Chủ nghĩa xã hội khoa học
  >> Download tài liệu về !
 Kinh tế vĩ mô
  >> Download tài liệu về !
 Kinh tế tài nguyên môi trường
  >> Download tài liệu về !
 Kinh tế công cộng
  >> Download tài liệu về !
 Marketing cơ bản
  >> Download tài liệu về !
 Pháp luật đại cương
  >> Download tài liệu về !
   
 Các tài liệu CÔNG NGHỆ SINH HỌC dưới đây lấy từ nguồn:
<http://sites.google.com/site/handaotao/cong-nghe-sinh-hoc> Xem ngày 7/5/2010
 • Công nghệ EnZim.rar                                       Tải xuống
 • Công nghệ tế bào.rar                                       Tải xuống
 • Sinh học thực phẩm.rar                                   Tải xuống
 • Sinh học đại cương.rar                                    Tải xuống
 Các tài liệu CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM dưới đây lấy từ nguồn:
<http://sites.google.com/site/handaotao/trang-chu/che-bien-thuc-pham>  Xem ngày 7/5/2010
 • Bánh mì.Doc                                                        Tải xuống
 • Bảo quản thực phẩm.pdf                                       Tải xuống
 • CN chế biến thủy hải sản.pdf                                 Tải xuống
 • Các quá trình cơ bản trong chế biến thực phẩm.rar Tải xuống
 • Cơ sở kỹ thuật thực phẩm.rar                               Tải xuống
 • Giáo trình thiết bị Thực phẩm.rar                           Tải xuống
 • Nguyên lý chế biến thực phẩm.rar                         Tải xuống
 • Thí nghiệm công nghệ thực phẩm.rar                     Tải xuống
 • Thức ăn gia súc.pdf                                             Tải xuống
 • sxuất xúc xích.doc                                               Tải xuống
 Các tài liệu CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH dưới đây lấy từ nguồn:
<http://sites.google.com/site/handaotao/trang-chu/cong-nghe-sau-thu-hoach> Xem ngày 7/5/2010
 • Bảo quản lương thực.pdf                                 Tải xuống
 • Giáo trình sấy nông sản.pdf                              Tải xuống
 • Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm.pdf               Tải xuống
 • Tập huấn công nghệ sau thu hoạch cà chua, ớt Tải xuống
 • bao quan.doc                                                  Tải xuống
 • côn trùng.rar                                                   Tải xuống
 • kho bao quan.pdf                                            Tải xuống
 • quy pham bao quan.doc                                  Tải xuống2. Các công trình nghiên cứu Lâm nghiệp:

Ước lượng năng lực hấp thụ CO2 của Bời lời đỏ (Litsea glutinosa) trong mô hình Nông Lâm kết hợp Bời lời đỏ - Sắn ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên, Việt Nam.


 >> Download tài liệu về !
 Phương pháp nghiên cứu ước tính trữ lượng carbon của rừng tự nhiên làm cơ sở tính toán lượng CO2 phát thải từ suy thoái và mất rừng ở Việt Nam  >> Download tài liệu về !
 Tin học thống kê trong lâm nghiệp - Áp dụng phần mềm Statgraphics Centurion XV và MS. Excel (Dùng cho bậc Cao học ngành Lâm nghiệp)  >> Download tài liệu về !
 Phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm.
Quan điểm nhận thức – Thực tế áp dụng - Thử thách - Khuyến nghị
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng bậc đại học: Tin học thống kê trong quản lý tài nguyên thiên nhiên - Xử lý thống kê bằng phần mềm Statgraphics Centurion XV và MS. Excel  >> Download tài liệu về !
 Nghiên cứu tuyển chọn giống môn sáp (Xanthosoma sagittifolium L. Schott) năng suất cao, chất lượng tốt và sạch bệnh. Tại cao nguyên Vân hòa, Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên  >> Download tài liệu về !
 Biểu sản lượng rừng trồng Trám trắng (Canarium album Raeusch) tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh  >> Download tài liệu về !
 Báo cáo dự án: Cải tiến chương trình môn học nông lâm kết hợp tại trường Đại học Tây Nguyên.  >> Download tài liệu về !
 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm ức chế sinh trưởng đến khả năng ra hoa đậu quả và năng suất của cây Điều tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.  >> Download tài liệu về !
 Mô hình canh tác sắn bền vững trên đất dốc  >> Download tài liệu về !
 Trồng thâm canh cây gỗ lớn trong các mô hình Nông Lâm kết hợp  >> Download tài liệu về !
 Quản lý rừng và hưởng lợi trong giao đất giao rừng. Nghiên cứu trường hợp ở Tây Nguyên. Bài trình bày tại Diễn đàn quốc gia về giao đất giao rừng  >> Download tài liệu về !
 Kỹ thuật làm giàu rừng bằng cây Hồng Tùng và Cáng Lò Tài liệu hướng dẫn cộng đồng làm giàu rừng (Thôn Vi ChRing, xã Hiếu, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum)  >> Download tài liệu về !
 Nghiên cứu về Bảo tồn đa dạng sinh học: Những vấn đề liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên rừng ở một số khu bảo tồn thiên nhiên vùng Tây Nguyên.  >> Download tài liệu về !
 Kết quả mô hình trồng Tre Điền Trúc ở Lâm Đồng  >> Download tài liệu về !
 Tiến trình và kết quả thử nghiệm Quản lý rừng cộng đồng và Cơ chế hưởng lợi. Đề xuất thể chế hóa ở tỉnh Dăk Nông  >> Download tài liệu về !
 Mô tả và đánh giá 7 mô hình Nông Lâm kết hợp ở 3 vùng sinh thái  >> Download tài liệu về !
 Dự báo năng lực hấp thụ CO2 của rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông  >> Download tài liệu về !
 Các nghiên cứu trường hợp về thị trường của sản phẩm Nông Lâm kết hợp - 5 nước: Việt Nam, Lào, Thái Lan, Indonesia, Philippines  >> Download tài liệu về !
 Đặc điểm hình thái, sinh thái, phân bố và bảo tồn một số loài lâm sản ngoài gỗ quan trọng ở VQG Chư Yang Sin  >> Download tài liệu về !
 Phân tích tác động sau 5 năm kết thúc Chương trình hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội (SFSP, 1994 - 2002)  >> Download tài liệu về !
 Quan hệ sinh thái các loài cây gỗ làm cơ sở phục hồi rừng khộp phục vụ bảo tồn ở VQG Yok Don  >> Download tài liệu về !
 Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây   Sa Nhân tím (Amomum longiligulare) tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên  >> Download tài liệu về !
 Ứng dụng mô hình rừng ổn định (Sustainable Forest Model) trong quản lý rừng cộng đồng để khai thác  - sử dụng bền vững gỗ, củi ở các trạng thái rừng tự nhiên  >> Download tài liệu về !
 Nghiên cứu các cơ sở khoa học để kinh doanh rừng trồng tếch (Tectona grandis Linn.) ở Tây Nguyên  >> Download tài liệu về !
   

CÁC TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY LẤY TỪ NGUỒN: www.socialforestry.org.vn
Hãy Click vào dấu "&" để download tài liệu về !


Ước lượng năng lực hấp thụ CO2 của Bời lời đỏ (Litsea glutinosa) trong mô hình Nông Lâm kết hợp Bời lời đỏ - Sắn ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên, Việt Nam


ICRAF/SEANAFE2009&

Phương pháp nghiên cứu ước tính trữ lượng carbon của rừng tự nhiên làm cơ sở tính toán lượng CO2 phát thải từ suy thoái và mất rừng ở Việt Nam


Tạp chí NN & PTNT, số 1/2009, Hà Nội2009&

 

Phát triển bền vững trên đất dốc trong canh tác Ngô nương hàng hóa ở Sơn La.


Tạp chí NN & PTNT, số 5/2009, Hà Nội2009&

 

Ảnh hưởng của NAA đến khả năng ra rễ trong dâm hom Hà Thủ Ô trắng


Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 28/2009, Hà Nội2009&

 

Tin học thống kê trong lâm nghiệp - Áp dụng phần mềm Statgraphics Centurion XV và MS. Excel (Dùng cho bậc Cao học ngành Lâm nghiệp)


Đại học Tây Nguyên2009&

Phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm.
Quan điểm nhận thức – Thực tế áp dụng - Thử thách - Khuyến nghị


Trường Đại học Tây Nguyên2009&

Bài giảng bậc đại học: Tin học thống kê trong quản lý tài nguyên thiên nhiên - Xử lý thống kê bằng phần mềm Statgraphics Centurion XV và MS. Excel


Đại học Tây Nguyên2009&

Nghiên cứu tuyển chọn giống môn sáp (Xanthosoma sagittifolium L. Schott) năng suất cao, chất lượng tốt và sạch bệnh. Tại cao nguyên Vân hòa, Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên


Viện KHKT Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ (ASISOV)2008&

 

Biểu sản lượng rừng trồng Trám trắng (Canarium album Raeusch) tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh


Dự án Kwf1, Bộ NN & PTNT2008&

Bài giảng, vật liệu giảng dạy: Phân tích Cảnh quan Nông Lâm kết hợp


VNAFE/SEANAFE2008&

&

Báo cáo dự án: Cải tiến chương trình môn học nông lâm kết hợp tại trường Đại học Tây Nguyên.


Đại học Tây Nguyên2008&

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm ức chế sinh trưởng đến khả năng ra hoa đậu quả và năng suất của cây Điều tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ2008&

Mô hình canh tác sắn bền vững trên đất dốc


Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ2008&

Bài giảng Quản lý dự án phát triển cho Cao học Lâm nghiệp


Đại học Tây Nguyên2008&

Khung chương trình môn học NLKH bậc đại học


VNAFE2008&

Hướng dẫn giảng dạy, chương trình và bài tập tình huống về Thị trường các sản phẩm Nông Lâm kết hợp

 SEANAFE/ ICRAF/ SIDA2008&

Trồng thâm canh cây gỗ lớn trong các mô hình Nông Lâm kết hợp


Đại học Lâm nghiệp Việt Nam2008&

Quản lý rừng và hưởng lợi trong giao đất giao rừng. Nghiên cứu trường hợp ở Tây Nguyên.
Bài trình bày tại Diễn đàn quốc gia về giao đất giao rừng


Cục Kiểm Lâm/Tropenbos Internatinal Program2008&

Kỹ thuật làm giàu rừng bằng cây Hồng Tùng và Cáng Lò
Tài liệu hướng dẫn cộng đồng làm giàu rừng (Thôn Vi ChRing, xã Hiếu, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum)


Dự án JICA Kon Tum2008&

&

Nghiên cứu về Bảo tồn đa dạng sinh học: Những vấn đề liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên rừng ở một số khu bảo tồn thiên nhiên vùng Tây Nguyên.
Tóm tắt luận án Tiến Sĩ Nông nghiệp


Bộ Giáo Dục và Đào tạo
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
2008&

Kết quả mô hình trồng Tre Điền Trúc ở Lâm Đồng


Trung tâm Khuyến Nông Lâm Đồng2008&

Tiến trình và kết quả thử nghiệm Quản lý rừng cộng đồng và Cơ chế hưởng lợi. Đề xuất thể chế hóa ở tỉnh Dăk Nông


ETSP/Helvetas Việt Nam2007&

Mô tả và đánh giá 7 mô hình Nông Lâm kết hợp ở 3 vùng sinh thái


VNAFE2007&

Dự báo năng lực hấp thụ CO2 của rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông


VNAFE/SEANAFE2007&

Các nghiên cứu trường hợp về thị trường của sản phẩm Nông Lâm kết hợp - 5 nước: Việt Nam, Lào, Thái Lan, Indonesia, Philippines


SEANAFE2007&

Đặc điểm hình thái, sinh thái, phân bố và bảo tồn một số loài lâm sản ngoài gỗ quan trọng ở VQG Chư Yang Sin


Ct Lâm sản ngoài gỗ, Viện KH Lâm nghiệp VN

                   2007

&

Phân tích tác động sau 5 năm kết thúc Chương trình hỗ trợ Lâm nghiệp xã hội (SFSP, 1994 - 2002)


Hevetas Vietnam       2007&
Quan hệ sinh thái các loài cây gỗ làm cơ sở phục hồi rừng khộp phục vụ bảo tồn ở VQG Yok Don

Nagao - Nhật Bản2007&
Bài giảng Cao học: Phương pháp tiếp cận khoa học

Đại học Tây Nguyên2007&
Tài liệu tham khảo: Phương pháp kiểm kê lâm sản ngoài gỗ

 2007&
Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây   Sa Nhân tím (Amomum longiligulare) tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ (ASISOV)2006&
Tài liệu tập huấn: Hướng dẫn điều hành cuộc họp có sự tham gia

Đại học Nông Lâm Tp. HCM2006&
Ứng dụng mô hình rừng ổn định (Sustainable Forest Model) trong quản lý rừng cộng đồng để khai thác  - sử dụng bền vững gỗ, củi ở các trạng thái rừng tự nhiên

Cục Lâm nghiệp, ETSP2007&
Mẫu thu thập dữ liệu và tài liệu hóa các mô hình Nông Lâm kết hợp

VNAFE2006&
&

Hướng dẫn Phương pháp Giao đât giao rừng có sự tham gia


Sở NN & PTNT Dăk Nông.

2006

&

Sổ tay Phát triển chương trình đào tạo có sự tham gia


Nxb Nông nghiệp Hà Nội

Dự án ETSP

2006

&

Đề cương đề tài nghiên cứu Thạc Sĩ Lâm nghiệp: "Đánh giá năng lực hấp thụ CO2 của rừng thường xanh làm cơ sở xây dựng chính sách về dịch vụ môi trường tại tỉnh Dăk Nông"

Đại học Lâm nghiệp
Đại học Tây Nguyên
2006&
Giải pháp xác lập cơ chế hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồng.

Tạp chí NN & PTNT, Hà Nội2006

&

Kênh thị trường tiêu thụ sản phẩm hạt điều ở tỉnh Đăk Nông và Bình Phước.

Mạng lưới giáo dục Nông lâm kết hơp Việt Nam2006&
Hướng dẫn kỹ thuật Quản lý rừng cộng đồng

ETSP/Helvetas2006&
Hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh đơn giản cho rừng tự nhiên Việt Nam. Áp dụng trong quản lý rừng cộng đồng

ETSP/Helvetas2006&
Báo cáo nghiên cứu tham vấn hiện trường khu vực Tây Nguyên về: "Lâm nghiệp, giảm nghèo và sinh kế nông thôn ở Việt Nam".

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.2005&
Tài liệu hướng dẫn: "Giao đất giao rừng có sự tham gia của người dân"

Sở khoa học và công nghệ Gia Lai2005&
Xây dựng mô hình quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai va Bannar, tỉnh Gia Lai.

Sở khoa học và công nghệ Gia Lai2005&
Tóm tắt đề tài: "Xây dựng mô hình quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai va Bannar, tỉnh Gia Lai."

Sở khoa học và công nghệ Gia Lai2005&
Tài liệu hướng dẫn: "Lập kế hoạch quản ly rừng dựa vào cộng đồng"

Sở khoa học và công nghệ Gia Lai2004&
Tài liệu hướng dẫn: "Bộ công cụ/thẻ kỹ năng áp dụng trong phát triển công nghệ có sự tham gia - PTD"

Sở khoa học và công nghệ Gia Lai2004&

Đề tài nghiên cứu khoa học: Phân tích kinh tế hộ của cộng đồng dân tộc M'nông ở buôn M'Năng Dơng, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk.


Mạng lưới giáo dục Nông lâm kết hợp Việt Nam - VNAFE2004&
Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu một số bài thuốc, cây thuốc dân gian của cộng đồng dân tộc thiểu số tại buôn  Đrăng Phôk - vùng đệm vườn quốc gia YokĐôn - huyện Buôn Đôn - tỉnh Đăk Lăk.

Mạng lưới giáo dục Nông lâm kết hợp Việt Nam - VNAFE2004&
Đề tài nghiên cứu khoa học: Thử nghiệm phương pháp đánh giá nhanh các mô hình Nông lâm kết hợp tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Mạng lưới giáo dục Nông lâm kết hợp Việt Nam - VNAFE2004&
Sổ tay hướng dẫn: Phát triển công nghệ có sự tham gia - PTD

Nxb Nông nghiệp Hà Nội
Mạng lưới đào tạo Lâm nghiệp xã hội - SFTN
2002&
Kiến thức sinh thái địa phương trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Mạng lưới giáo dục Nông lâm kết hợp Việt Nam - VNAFE2002&
Sổ tay hướng dẫn Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm - LCTM

Chương trình hỗ trợ LNXH. SFSP/Helvetas Việt Nam2002&

Nghiên cứu các cơ sở khoa học để kinh doanh rừng trồng tếch (Tectona grandis Linn.) ở Tây Nguyên


Đề tài nghiên cứu cấp Bộ trọng điểm. Mã số: B96 - 30- TĐ - 01.
Bộ Giáo dục & Đào tạo
1998&

 

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Comments