Trang chủ‎ > ‎

Tài liệu GIS, Viễn thám, GPS và bản đồ số

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Download các phần mềm GIS như: Arcgis, Mapinfo, Endas... tại đây!.

 Tên tài liệu
  Tác giả, nguồn gốc
 * Phần mềm ios runtimes để cài mapinfo trên win 10  
 * Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, bộ cơ sở dữ liệu thực hành Arcgis cho tập huấn GIS Công ty Geoviet, người cung cấp: Nguyễn Trọng Cương, ĐH Lâm nghiệp. 
 * Download phần mềm Mapinfo 11.5 (link chuẩn)  
 * Cách download và sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao từ Google Map cho việc quản lý đất đai. Nguyễn Thanh Hùng
 * Công cụ chuyển đổi các hệ tọa độ trong Mapinfo. Ví dụ từ UTM84 sang Vn2000 và ngược lại.  
 * Các công cụ tiện ích trong Mapinfo: chuyển hệ tọa độ, trích lược bản đồ, nối các điểm, chuyển bản đồ từ microstation, autocard ... sang Mapinfo.  

Tài liệu hướng dẫn sử dụng GPS:
1- GPS Garmin: Legend C(dung lượng 1,2 MB)
2- GPS Magellan: Sportrak Pro(dung lượng 1,44 MB)
3- GPS 12 Map Garmin(dung lượng 0,95 MB)
4- Hướng dẫn sử dụng garmin gps map 76 (Nguồn + bản quyền: Công ty viễn tin Nam Long)

 Một số tài liệu khác  
 Hướng dẫn số hóa bản đồ lâm nghiệp với Microstation và Mapinfo (Sưu tầm: Bùi Hồng Cường)
   >> Download tài liệu về !
 Hướng dẫn sử dụng một số loại máy GPS (Sưu tầm: Bùi Hồng Cường)   >> Download tài liệu về !
 Giáo trình mapinfo 2006 (Nguyễn Hồng Minh, cục kiểm lâm) (Sưu tầm: Bùi Hồng Cường)   >> Download tài liệu về !
 Từ điển anh việt viễn thám và GIS  >> Download tài liệu về !
Tài liệu hướng dẫn thực hành Arc gis  >> Download tài liệu về !
 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Arcgis    >> Download tài liệu về !
 Tài liệu thực hành Arc gis
  >> Download tài liệu về !
 Tài liệu học Arc gis 9.2
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Lý thuyết GIS trong lâm nghiệp
  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình: Kỹ thuật thông tin địa lý (Gis) dùng cho quản lý tài nguyên.
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (tác giả: Lê Bảo Tuấn, đh Huế)
  >> Download tài liệu về !
 Sách hướng dẫn sử dụng và học phần mềm ENVI (Environment for Visualizing Images)  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng: Bản đồ số (Tác giả: Trần Quốc Vinh, nguồn tài liệu: trung tâm thực hành tin học, trường đh Lâm nghiệp, xem ngày 18/8/2010)
  >> Download tài liệu về !
 Sách học ArcGis (Tác giả: không rõ, nguồn tài liệu: trung tâm thực hành tin học, trường đh Lâm nghiệp, xem ngày 18/8/2010)
  >> Download tài liệu về !
 Ứng dụng viễn thám và gis để nghiên cứu và quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại khu vực bờ biển và các đảo tại việt nam. (Tác giả: Phạm Quang Sơn. Sưu tầm: admin Nguyễn Quốc Tăng)  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng hệ thống thông tin địa lý (gis) trong quy hoạch phát triển nông thôn. (Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, đhnl Huế, nguồn internet: svnonglam.org)  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình GIS (nguồn trên internet: svnonglam.org)
  >> Download tài liệu về !
 Bài giảng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và phát triển nông thôn (Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, đhnl Huế, nguồn trên internet: svnonglam.org)
  >> Download tài liệu về !
 Tài liệu lý thuyết GIS trong Lâm nghiệp (nguồn: diễn đàn sv nông lâm Huế)
  >> Download tài liệu về !
Tập hợp bài giảng, giáo trình về viễn thám, gis và bản đồ số. (Tác giả: Chu Ngọc Thuấn, đh Lâm nghiệp và Hoàng Thanh Tùng, sưu tầm: sv 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !
 Giáo trình bản đồ học (nguồn sinh viên 53 QLBV)
  >> Download tài liệu về !

* Bài giảng Microstation
* Tài liệu học Mapinfo
* Tài liệu học Mapinfo và thực hành
* Tài liệu học Mapinfo để xây dựng bản đồ
* Ứng dụng GIS trong công tác quản lý lưu vực sông Gài Gòn.
* Download phần mềm Mapinfo 8.5  (download "Thuốc" của mapinfo 8.5 thì click vào đây!, link này nằm ngoài sự quản lý của forestry.tk)
Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

TÀI LIỆU HỌC GIS VÀ VIỄN THÁM BẰNG TIẾNG ANH (ONLINE)

This is the NASA remote sensing tutorial page. It contains a wealth of information and covers most of the remote sensing topics discussed in the labs and lectures:

http://rst.gsfc.nasa.gov/Front/tofc.html

This is a presentation that goes through the history of development of ESRI products like ArcView, ArcInfo and ArcGIS. He discusses how each of the products are used, and the general things people need to know when using them:

http://www.vcrlter.virginia.edu/~jhp7e/evsc468/2003/ARCGIS.PPT#261,1,ARCGIS Desktop

An excellent online Geospatial Analysis guide by Mike Goodchild an others.The site is contstantly updated:

http://www.spatialanalysisonline.com/output/

The ESRI support centre is also very useful. It has a searchable database with techincal assistance (very helpful when stuck in the labs!)

http://support.esri.com/

The Geoscience Australia website contains excellent Australian material, such as data, factsheets, news and tools:

http://www.ga.gov.au/

Multispec: a free remote sensing package:

http://www.gsd.harvard.edu/gis/manual/image_class/#multispec

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

Comments