Trang chủ‎ > ‎

Bài giảng trực tuyến

Khoa Công nghệ Thông tin
Khoa Địa lý
Khoa Giáo dục Chính trị
Khoa Giáo dục Thể chất
Khoa Hoá học
Khoa Kinh tế - Kỹ thuật
   Khoa Nghệ thuật 
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Ngữ văn
Khoa Sinh học
Khoa Tiểu học - Mầm non
Khoa Toán học
   Khoa Tâm lý GD & QLGD 
Khoa Vật lý
 
CÁC BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC LẤY TỪ NGUỒN:
<http://www.dthu.edu.vn/bgdt/xembaigiang.aspx?id=10>


Có nhiều loại bài giảng khác nhau về nhiều lĩnh vực.
Có nhiều bài giảng rất hữu ích cho sinh viên lâm nghiệp như: phân loại thực vật,
sinh lý thực vật, hình thái giải phẫu thực vật, tin học, ngoại ngữ ...
Các bạn hãy chọn lĩnh vực cần quan tâm ở Menu bên trái, sau đó tìm bài giảng ở bên phải
Và click vào nút "Xem bài giảng" để xem bài giảng trực tuyến.Danh mục bài giảng Khoa Sinh học
Tên bài giảng: Sinh ký học thực vật
Người biên soạn: Nguyễn Kim Búp

Số lần xem: 300

Số bài viết: 0

Xem bài giảng | Xem bài viết

Tên bài giảng: Hình thái giải phẩu thực vật
Người biên soạn: Nguyễn Thị Bé Nhanh

Số lần xem: 209

Số bài viết: 0

Xem bài giảng | Xem bài viết

Tên bài giảng: Động vật không xương sống
Người biên soạn: Nguyễn Thị Tình

Số lần xem: 228

Số bài viết: 0

Xem bài giảng | Xem bài viết

Tên bài giảng: Đại cương PPDH Sinh học
Người biên soạn: Phạm Đình Văn

Số lần xem: 175

Số bài viết: 0

Xem bài giảng | Xem bài viết

Tên bài giảng: Hoá sinh học
Người biên soạn: Phạm Thị Mười Ba

Số lần xem: 204

Số bài viết: 0

Xem bài giảng | Xem bài viết

Tên bài giảng: Phân loại thực vật
Người biên soạn: Phạm Thị Thanh Mai

Số lần xem: 240

Số bài viết: 0

Xem bài giảng | Xem bài viết

Tên bài giảng: Giải phẩu sinh lý người
Người biên soạn: Phạm Văn Hạp

Số lần xem: 301

Số bài viết: 0

Xem bài giảng | Xem bài viết

Tên bài giảng: Giải phẩu học về cơ thể người
Người biên soạn: Phạm Văn Hạp

Số lần xem: 264

Số bài viết: 0

Xem bài giảng | Xem bài viết

Tên bài giảng: Tế bào học
Người biên soạn: Lê Hữu Bình

Số lần xem: 54

Số bài viết: 0

Xem bài giảng | Xem bài viết

Tên bài giảng: Bài giảng động vật có xương sống
Người biên soạn: Phạm Đình Văn

Số lần xem: 128

Số bài viết: 0

Xem bài giảng | Xem bài viết
Comments