Học đánh máy online

Đây là trang giúp bạn có thể học đánh máy trực tuyến. Bạn có thể chọn bài (exercises) và chọn nút Start để bắt đầu tập. Bạn cũng có thể xem hướng dẫn cách đánh máy tính ở các menu bên cạnh.Comments