Liên hệ & giới thiệu


* Chào mừng các bạn đã truy cập vào trang lamnghiepvn.info. Trang là nơi trao đổi, học tập nâng cao nhận thức trong lĩnh vực lâm nghiệp và môi trường. Các mục đích khác như thương mại, chính trị, can thiệp vào công việc nội bộ của các tổ chức, cá nhân khác đều bị nghiêm cấm.
* Trang web này được sáng lập, phát triển, quản lý và chịu trách nhiệm bởi tác giả Bùi Mạnh Hưng. 
Đây là trang web cá nhân, tuân thủ mọi quy định của Google sites, tên miền được đăng ký hợp pháp tại Việt Nam theo số chứng minh thư của tác giả với tập đoàn iNET Việt Nam.
* Mọi tổ chức cá nhân khi trích dẫn, sao chép lại thông tin từ trang này đều phải ghi rõ nguồn tốc từ lamnghiepvn.info và chỉ rõ đường link đã sao chép. Nếu không, mọi sao chép đều là bất hợp pháp.
* Mọi ý kiến liên hệ, trao đổi xin gửi email về địa chỉ: buimanhhungvfu@gmail.com
* Hoặc trao đổi trực tuyến tại đây!
* Văn bằng chứng chỉ chính: Click vào đây !
* Liên hệ:
            Email:  buimanhhungvfu@gmail.com 
            Facebook: Click vào đây!
            Kênh channel youtube: youtube.com/bmhvfu
            Web:     lamnghiepvn.info
=================================================
Sau đây là trích ngang và thông tin bản thân của tác giả Hưng Bùi:

Comments