Giới thiệu các admin (next1)


   Trang trước                                          Trang sau

 Họ và tên: Ngô Văn Sơn
Ngày sinh: 26/12/1984
Khu 4 Thị trấn Ba Chẽ - Ba Chẽ - Quảng Ninh.
Sinh viên khóa 49 - Lớp 49aQLBVTNR&MT.
Đang công tác tại phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ba Chẽ.
SĐT: 0984030261 - Phòng riêng: 033.3.790.885 - Nhà riêng: 033.3.888.855
Email: ngovanson.quangninh@gmail.com

 ===================  ====================================================================
 Họ và tên: Chu Thị Tuyến
Ngày sinh: 5/9/1980
Hạt Kiểm lâm thành phố Sơn La Tỉnh Sơn La
Email: tuyenklSl@gmail.com
 ====================  =====================================================================
 Họ và tên: Nguyễn Huy Hùng
Ngày sinh: 3/10/1988
Cựu sinh viên trường Đại học Lâm Nghiệp Lớp 51Thiết kế nội thất.
Nhân viên công ty Esoftflow - Đan Mạch Tại KĐT Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội.
Email: huyhung51tk@gmail.com
 ====================  =====================================================================
 Họ và tên: Lê Văn Tây
Ngày sinh: 20/07/1963
Lâm nghiệp 24
Email: taylevan@yahoo.com.vn
 ====================  =====================================================================
 Họ và tên: Ngô Hùng Tú
Ngày sinh: 5/02/1974
Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp nghệ an. Số 8 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Email: hungtuqhln@yahoo.com


 ====================  =====================================================================
 Họ và tên: Đồng Xuân Hùng
Ngày sinh: 16/04/1985
Đã từng là sinh viên lớp 49B_QLTNR&MT.
Từ khi ra trường tới tháng 9.2009, công tác tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Trung tâm nghiên cứu Lâm đặc sản).
Từ tháng 9.2009 tới nay, đang công tác tại một công ty Dược phẩm (các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên)./.
Email: xuanhung85@gmail.com
 ====================  =====================================================================
 Họ và tên: Đặng Thu Phương
Ngày sinh: 7/4/1986
Đang công tác tại công ty Baltic
Email: phuongduhoc3@gmail.com
 ====================  =====================================================================
 Họ và tên: Đinh Thanh Quang
Ngày sinh: 10/5/1977
Là kỹ sư Lâm nghiệp tốt nghiệp năm 2001 trường Đại học Nông lâm Huế Khoa lâm nghiệp.
Hiện đang công tác tại BQL rừng phòng hộ Thành phố Đồng Hới ( 19 Quang Trung - phường Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình) trực thuộc UBND Tp Đồng Hới.
Email: dinhthanhquangbql@yahoo.com
 ====================  ======================================================================
   Trang trước                                 Trang sau
Comments