Giới thiệu các admin 2


   Trang trước                                          Trang sau

 Họ và tên: Trần Nhân Tông
Ngày sinh: 1/1/1975
Email: qdai2008@gmail.com
Admin là một công nhân  muốn làm quen với mạng internet.

 ===================  ====================================================================
 Họ và tên: Lê Thanh Tân
Ngày sinh: 26/11/1982
Phòng khoa học kỹ thuật VQG KONKAKINH
ĐT 01666886754 or 01653078782
Email: thanhtanqlr38@gmail.com.vn
 ====================  =====================================================================

 Họ và tên: Hà Anh Thọ
Ngày sinh: 29/1/1989
Mình hiện đang học lớp 52A - Lâm học , trường đại học Lâm Nghiệp. Mình quê tại Phú Thọ. Mình hiện tại rất quan tâm tới các tài liệu về lâm nghiệp , mọi người có thì cùng chia sẻ nhé !
Email: haanhtho@gmail.com

 ====================  =====================================================================

 Họ và tên: Nguyễn Tiến Đích
Ngày sinh: 1/9/1979
Chi cục Kiểm lâm lâm đồng
Email: dich79@gmail.com

=====================  ======================================================================
 Họ và tên: Trần Minh Cảnh
Ngày sinh: 25/3/1984
Nguyên là sinh viên lớp 48B Lâm học Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.
Tốt nghiệp đại học tháng 6 năm 2007
Tốt nghiệp cao học tháng 12 năm 2009
Hiện đang là Giảng viên Khoa Lâm Nghiệp Trường Cao đẳng Nông Lâm Bắc Giang - Xã Bích Sơn - huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang
Email: minhcanhvfu@gmail.com

 ====================  ======================================================================

 Họ và tên: Hồ Trung Lương
Ngày sinh: 8/10/1988
Sinh viên lớp 51b_lâm học đại học lâm nghiệp
Email: hotrungluong.dhln@gmail.com

 ====================  ======================================================================

  
   
   Trang trước                               Trang sau
Comments