Giới thiệu các admin

Đây là trang góp phần phục vụ nghiên cứu, học tập và giải trí trong lĩnh vực khoa học Lâm nghiệp và Môi trường. Trang web này thường xuyên được cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu. Bởi nó được nhiều cá nhân cùng vun đắp và xây dựng vì một mục đích chung là góp phần phát triển lâm nghiệp và bảo vệ môi trường. Rất kính mong mọi người ủng hộ và góp phần xây dựng trang này ngày càng hữu ích hơn cho việc học tập và nghiên cứu Lâm nghiệp, Môi trường cũng như góp phần ứng dụng công nghệ thông tin và tiếng anh trong lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường.

Sau đây là thông tin trích ngang về các admin của trang web, những người đã góp phần rất lớn vào sự thành công của trang web này:
(Các admin muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình hoặc thay đổi ảnh ... xin hãy click vào đây !)

   Trang trước                            Trang sau
   
 
  Họ và tên: Nguyễn Duy Thịnh
Ngày sinh: 1/8/1982
Nghề nghiệp: Giảng viên
Đơn vị công tác: Bộ môn Điều tra Quy hoạch rừng, khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp.
Email: thinhfu@gmail.com

 ===================  ====================================================================
  Họ và tên: Tăng Bá Họa
Ngày sinh: 02/12/1985
Học quản lý bảo vệ rừng trường Đại học Lâm nghiệp, tốt nghiệp năm 2004.
Đơn vị công tác: Phát Triển Dự Án - InnovGreen Dự Án - Quảng Ninh.
Địa chỉ: Xóm 15 - Thôn Lang Can 2 - Thanh Lang - Thanh Hà - Hải Dương
Email: tangbahoa@innovgreen.vn
 ===================  ====================================================================
 Họ và tên: Nông Thế Quy
Ngày sinh: 7/9/1974
Là sinh viên K41D lâm học khoá học 1996-2000. Nhưng nhập học tại trường vào ngày 05/9/1994
Đơn vị công tác: Hiện đang công tác tại trạm khuyến nông huyện Na Rì..
Email: nongthequybk@yahoo.com.vn
===================  ====================================================================
 Họ và tên: Vũ Huy Ninh
Đã từng là sinh viên lớp 47C Lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp.
Địa chỉ công tác: Lâm nghiệp Đông Nam Bộ.
 ===================  ====================================================================
    Họ và tên: Đinh Thị Quỳnh Liên
Đã từng là sinh viên lớp 48D Lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp.
Địa chỉ công tác: Hà nội
 ===================  ====================================================================
  Họ và tên: Dương Thái Bình
Sinh ngày: 21/10/1985
Đã từng là sinh viên lớp 48D Lâm học, trường Đại học Lâm nghiệp
Địa chỉ công tác: phòng nông nghiệp tỉnh Hòa Bình
Email: thaithuyphuong@gmail.com
 ===================  ====================================================================
 Họ và tên: Hồng Quân
Sinh ngày: 9/11/1988
Đã từng là sinh viên lớp 51 NLKH, trường Đại học Lâm nghiệp.
Email:
hongquan51nlkh@gmail.com
 ===================  ====================================================================
 Họ và tên: Nguyễn Vân
Sinh ngày: 27/11/1986
Đã từng là sinh viên lớp 51 NLKH, trường Đại học Lâm nghiệp.
Email: 
nguyenvanvfu@gmail.com
 ===================  ====================================================================
 Họ và tên: Bùi Hoài Giang
Sinh ngày: 31/12/1989
Là sinh viên lớp 52 Quản lý môi trường, trường Đại  học Lâm nghiệp.
"a secret makes a woman"
Favorite Quotations: The game of life simply got 3 rules, u can't win, u can't break even. u can't get uot of it.
Admin Hoài Giang là người đã đóng góp rất nhiều bức ảnh đẹp cho lamnghiep.tk
Email: bupbe_banggo2000@yahoo.com
 ===================  ====================================================================
 Họ và tên: Nguyễn Thảo
Sinh ngày: 27/05/1990
Là sinh viên lớp 52C Lâm học, hiện đang du học tại Cu Ba.
Email: 
nguyenthao_vfu@yahoo.com
 ====================  ====================================================================
 Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền
Sinh ngày: 25/12/1982
Đã từng là cựu sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp.
Quê quán: Hưng Hà, Thái Bình
Email: nguyenthuhuyen83th@gmail.com
 ====================  ====================================================================
 Họ và tên: Đoàn Minh Cương
Ngày sinh: 22/07/1970
Là cựu sinh viên khoa quản lý bảo vệ tài nguyên rừng
Email: minhcuong_hcm2010@yahoo.com.vn
 ====================  ====================================================================
 Họ và tên: Phạm Kim Trọng
Sinh ngày: 20/10/1987
Là cựu sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp
Hiện đang công tác cho công ty Innovgreen.
Email: phamkimtrong1987@yahoo.com.vn
 ===================  ====================================================================
 Họ và tên: Vũ Văn Thái
Sinh ngày: 28/5/1990
Sinh viên lớp 53a QLTNR & MT, khoa QLTNR & MT, trường ĐH Lâm nghiệp
Email: ninhbinhquetoi@gmail.com
 ===================  ====================================================================
   Trang trước                            Trang sau


Comments