Giới thiệu các admin (next)

   Trang trước                  Trang sau
   
 Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Ly
Ngày sinh: 13/02/1991
Là sinh viên lớp 54A QLBV, khoa QLBVTNR và MT, trường ĐH Lâm nghiệp.
Email: nguyenthiquynhly@yahoo.com

 ===================  ====================================================================
  Họ và tên: Nguyễn Quốc Tăng
Ngày sinh: 28/09/1984
Đã từng là sinh viên lớp 48C Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, trường Đại học Lâm nghiệp.
Email:
tangvppro@gmail.com

 ===================  ====================================================================
  Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hòa
Ngày sinh: 16/05/1989
Là sinh viên lớp QLR 42
Email: ngochoa@gmail.com
 ====================  =====================================================================
   Họ và tên: Hoàng Hải Yến
Ngày sinh: 29/03/1990
Hiện là sv năm 2 trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, ngành Lâm nghiệp
Email: simple_star1990@yahoo.com
 ==================== ====================================================================== 
 
 Họ và tên: Phan Văn Lực
Ngày sinh: 12/4/1985

-Đã từng là sv lớp 50c Lâm hoc, khoa Lâm học, trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam.
- Đã từng là nhân viên Lâm nghiệp của dự án InnovGreen Quảng Ninh. (tháng 7/2009-tháng 02/2010).
- Hiện nay là nhân viên kỹ thuật, thuộc phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty Lâm nghiệp Tiên Yên - Quảng Ninh.
- Gmail: 
svlamnghiephoinhap@gmail.com, Skype: phanvanlucig
Email:
sinhvienln@yahoo.com.vn
=====================  ======================================================================
 Họ và tên: Trần Việt Hưng
Ngày sinh: 25/10/1983
Quê Thanh Hoá, hiện dang công tác tại Thanh Hoá
Email: Hungtvh1983@gmail.com
 =====================  =======================================================================
 Họ và tên: Lê Thị Thu Hà
Ngày sinh: 15/5/1981
Hiện mình đang công tác tại trường Cao đẳng tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Email: nhimhamdc ????????
 =====================  ========================================================================
 Họ và tên: Lê Minh Phượng
Ngày sinh: 5/9/1986
Đã từng là sinh viên k50, đã ra trường và đang công tác tại Công ty cp Minh Sơn - Chi nhánh Lai Châu.
Email: minhphuong.vfu@gmail.com.vn
 =====================  ========================================================================
 Họ và tên: Phạm Thanh Hà
Ngày sinh: 29/07/1985
Hiện là cán bộ đang công tác tại cơ sở 2, trường Đại học Lâm nghiệp.
Email: haphamdhln2009@gmal.com
 =====================  ========================================================================

 Trang trước                  Trang sau
   
   
Comments