Giáo trình học tiếng Hoa

GT TIẾNG HOA – KHẨU NGỮ DU LỊCH CẤP TỐC (ĐH BẮC KINH)

汉语教程 —— 旅游口语速成(北大)

Đây là giáo trình sử dụng thường xuyên của HK 567 Khoa Du Lịch – ĐH Hùng Vương

Mp3 dành cho sinh viên

Bài 01   -   Bài 02   -   Bài 03   -   Bài 04   -   Bài 05

Bài 06   -   Bài 07   -   Bài 08   -   Bài 09   -   Bài 10

Bài 11   -   Bài 12   -   Bài 13   -   Bài 14   -   Bài 15

Bài 16   -   Bài 17   -   Bài 18   -   Bài 19   -   Bài 20

Bài 21   -   Bài 22   -   Bài 23   -   Bài 24   -   Bài 25

Bài 26   -   Bài 27   -   Bài 28   -   Bài 29   -   Bài 30

Bài 31   -   Bài 32   -   Bài 33   -   Bài 34   -   Bài 35

Bài 36   -   Bài 37   -   Bài 38   -   Bài 39   -   Bài 40

Bài 01 – http://www.mediafire.com/download.php?vd857jz78zkbppa

Bài 02 – http://www.mediafire.com/download.php?pabhaee87howda2

Bài 03 – http://www.mediafire.com/download.php?n6rvw6v4s67qsf2

Bài 04 – http://www.mediafire.com/download.php?f4fmyhhuaa4uq8c

Bài 05 – http://www.mediafire.com/download.php?v1w8818tfkw8gta

Bài 06 – http://www.mediafire.com/download.php?mb01qe6ip86768e

Bài 07 – http://www.mediafire.com/download.php?4bkwgfi4bxggb0l

Bài 08 – http://www.mediafire.com/download.php?dsd1fo60hxcaht9

Bài 09 – http://www.mediafire.com/download.php?m87frb33ys4u3yj

Bài 10 – http://www.mediafire.com/download.php?wxxny2xz40ailee

Bài 11 – http://www.mediafire.com/download.php?74es979r3mpyecd

Bài 12 – http://www.mediafire.com/download.php?s8jocb9b1uxg8dy

Bài 13 – http://www.mediafire.com/download.php?ba97t3bh9abo443

Bài 14 – http://www.mediafire.com/download.php?l8u3wb4egmtk479

Bài 15 – http://www.mediafire.com/download.php?hu649js94pevjnz

Bài 16 – http://www.mediafire.com/download.php?2anqtitdll1pglr

Bài 17 – http://www.mediafire.com/download.php?evazzbx7z51z9j5

Bài 18 – http://www.mediafire.com/download.php?iquczcf904q75f7

Bài 19 – http://www.mediafire.com/download.php?pq3xzcp8aaky4yp

Bài 20 – http://www.mediafire.com/download.php?8av6jsdxi8tn3pk

Bài 21 – http://www.mediafire.com/download.php?zsc3hiav5rvoxhn

Bài 22 – http://www.mediafire.com/download.php?fkru7zsnsi39cwc

Bài 23 – http://www.mediafire.com/download.php?eix0c6p0xiayytu

Bài 24 – http://www.mediafire.com/download.php?r66z4z31499kmzl

Bài 25 – http://www.mediafire.com/download.php?nsb3zsdbgxlx50c

Bài 26 – http://www.mediafire.com/download.php?001li781ct1tq0k

Bài 27 – http://www.mediafire.com/download.php?mo8dqfffeptb2qz

Bài 28 – http://www.mediafire.com/download.php?sce8gb6zpvwmpph

Bài 29 – http://www.mediafire.com/download.php?in7e4dtbqcir72w

Bài 30 – http://www.mediafire.com/download.php?kq3ekk9e9zaacwh

Bài 31 – http://www.mediafire.com/download.php?a5kld8vs4s8o834

Bài 32 – http://www.mediafire.com/download.php?9t3041xcxrowlv2

Bài 33 – http://www.mediafire.com/download.php?8rygaxkfbh1s9a1

Bài 34 – http://www.mediafire.com/download.php?691e5131ckgenc4

Bài 35 – http://www.mediafire.com/download.php?u57nu6i9hcoaii2

Bài 36 – http://www.mediafire.com/download.php?9f9vmbop99fso6m

Bài 37 – http://www.mediafire.com/download.php?j4h3tj63463uzpw

Bài 38 – http://www.mediafire.com/download.php?c33znwwhml7gs82

Bài 39 – http://www.mediafire.com/download.php?p5erx9q5tbic950

Bài 40 – http://www.mediafire.com/download.php?yhwvct4xvaraa0c

LINK SHARE FOLDER (From mediafire)

http://www.mediafire.com/?5f8gazv223ghc

LINK TỔNG HỢP MP3 CÁC GÍAO TRÌNH HIỆN CÓ TRONG BLOG

http://tuantdtcn.multiply.com/journal/item/65

Link này được chia sẻ trong các blog tiếng Hoa của TUANTDTCN

www.tuantdtcn.multiply.com (Multiply)

http://tuantdt.wordpress.com/ (WordPress)

http://my.opera.com/tuantdtcn (Opera)

http://vn.360plus.yahoo.com/tuantdt_cn (360 Plus)

http://pulse.yahoo.com/tuantdt_cn (Pulse Yahoo)

http://www.facebook.com/tuantdt#!/pages/Ho-Chi-Minh-City/TUANTDTS-CHINESE-BLOG/184992539735?ref=ts (Facebook)


Nguồn: Tuantdt'blog

Xem ngày: 22/9/2010

Comments