Giáo án điện tử Huế

Các giáo án điện tử và tài liệu dưới đây được lấy từ nguồn: Sở giáo dục và đào tạo thừa thiên huế.
Nguồn: <http://www.thuathienhue.edu.vn> Xem ngày 7/5/2010
Các bạn có thể tìm tài liệu theo năm học, sau đó tìm theo bậc học: tiểu học, trung học...
Do có quá nhiều tài liệu nên các bạn phải sử dụng thanh cuốn để di chuyển và tìm tài liệu.
Muốn download tài liệu các bạn click vào chữ hoặc số màu xanh gạch chân ví dụ như:  34362 hoặc  VSIHIHT


Comments