Down giáo trình, bài giảng, bài tập

Đây là trang các bạn có thể download giáo trình, bài giảng, bài tập, tài liệu tham khảo ... của các khoá học thuộc các khoa khác nhau như: công nghệ môi trường, quản trị kinh doanh, nông nghiệp... Sau đó bạn sẽ click vào khoá học nào mà bạn muốn tìm tài liệu như: tin học sơ sở 1, tiếng anh chuyên ngành ...

Các bạn cũng có thể tìm theo nội dung, hoặc tên khoá học bằng cách gõ cụm từ của tài liệu mà bạn muốn tìm vào mục "Tìm" sau đó click vào nút "Tìm" và vào khoá học nào bạn muốn tìm tài liệu.

Sau khi vào được khoá học đó rồi các bạn click vào mục "Tài liệu và liên kết" (trong tiếng anh mục đó tên là: "Documents and links") Sau đó danh sách các bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo sẽ hiển thị ra để cho bạn download.

(Lưu ý: một số khoá chưa có tài liệu)


Comments