Download bài giảng, bài báo

Trang này giúp các bạn Download các giáo trình, bài giảng của các lĩnh vực khác nhau như Môi trường, kinh tế.... Đồng thời các bạn cũng có thể download các bài báo, tạp chí khác nhau.
Muốn download tài liệu mục nào (Đặc biệt là bài giảng) thì click chọn, sau đó vào mục tìm kiếm, bạn gõ tài liệu cần tìm. Tiếp đó bạn click vào tài liệu nào bạn muốn ở bên dưới và cuối cùng muốn xem hoặc download thì click vào nút "Xem toàn văn" ở gần gần dưới cùng.

Các bạn dùng thanh cuốn để di chuyển đến mục mình cần tìm.
Nguồn tài liệu: được trích dẫn nguyên bản trong cửa sổ dưới đây:

Comments