Điểm quá trình Điều tra rừng lớp L2

Học phần: Điều tra rừng
Thời gian học: 01/08/2011 - 12/11/2011
Thứ 3 tiết 1,2 tại 401 - G4 G4, giảng viên Bùi Mạnh Hưng
TT Mã số SV Lớp nhập học Họ và tên Vở bài tập (10%) Giữa kỳ (30%) Điểm TB
1 0953010002 K54a_301 Đào Công An 9 9.5 9.4
2 0853010012 52d_301 Hoàng Thị Vân Anh 9.5 8.5 8.8
3 0853020025 53a_302 Lường Thế Anh 9.5 9 9.1
4 0953010011 K54b_301 Nguyễn Thị Lan Anh 9.5 8.5 8.8
5 0953010911 K54a_301 Phạm Đức Anh 7.5 8.5 8.3
6 0853011540 53b_301 Phạm Ngọc Anh 0 8 6.0
7 0953020021 K54a_302 Vang Văn Âu 9.5 9.5 9.5
8 0853020058 53b_302 Nguyễn Đức Ba 9.5 9 9.1
9 0853020062 53b_302 Phạm Xuân Bách 9.5 9 9.1
10 0953020028 K54a_302 Lò Văn Bạch 9 7 7.5
11 0953010030 K54a_301 Lẻo Seo Bau 9 9 9.0
12 0953020038 K54a_302 Nguyễn Thị Bình 9.5 7.5 8.0
13 0953011111 K54a_301 Nguyễn Văn Bình 9.5 8.5 8.8
14 0853020084 53a_302 Mạc Văn Bộ 8 9 8.8
15 0953020045 K54b_302 Nguyễn Đức Cảnh 8 8.5 8.4
16 0953010047 K54a_301 Lường Thị Châm 9 7.5 7.9
17 0953020972 K54a_302 Trần Thị Kim Chi 9.5 8.5 8.8
18 0953010056 K54b_301 Nguyễn Văn Chinh 9 9 9.0
19 0953010061 K54b_301 Nguyễn Khắc Chung 9 9 9.0
20 0953020065 K54a_302 Nguyễn Đình Chuyên 0 0 0.0
21 0953011007 K54a_301 Phạm Văn Cương 9.5 8.5 8.8
22 LHO52B09 53b_301 Lưu Hùng Cường 0 0 0.0
23 0953010077 K54b_301 Nguyễn Văn Cường 8.5 9 8.9
24 0953021119 K54b_302 Quách Mạnh Cường 9 7 7.5
25 0953020078 K54a_302 Hà Văn Danh 9.5 0 2.4
26 0951061022 K54a_301 Đặng Văn Diệu 6 8 7.5
27 0953020086 K54b_302 Lô Văn Duẩn 9 6 6.8
28 0953051032 K54a_301 Bùi Thị Xuân Dung 9.5 9 9.1
29 0953020096 K54b_302 Phạm Tuấn Dũng 9.5 9.5 9.5
30 0951071055 K54a_302 Trần Quang Dũng 9 9 9.0
31 0853010225 52d_301 Cao Tiến Duyệt 0 4 3.0
32 0951010085 K54a_302 Bùi Thị Dự 8 8 8.0
33 0953010103 K54b_301 Nguyễn Hữu Dương 8 8 8.0
34 0953010104 K54a_301 Nguyễn Ngọc Dương 9 9 9.0
35 0953010116 K54a_301 Hoàng Đình Đại 9 9 9.0
36 0853010234 53b_301 Phan Khắc Đạo 8.5 7.5 7.8
37 0953010121 K54b_301 Đinh Hải Đăng 9 7.5 7.9
38 0953010134 K54a_301 Hoàng Văn Đỉnh 9 9 9.0
39 0953021118 K54b_302 Lù Chiều Đông 8 4 5.0
40 0953011117 K54a_301 Nguyễn Kim Đông 7.5 8 7.9
41 0853010250 53b_301 Nguyễn Thu Đông 9.5 8 8.4
42 0953020149 K54b_302 Nguyễn Văn Đức 9.5 8.5 8.8
43 0953020152 K54a_302 Lê Hương Giang 9.5 9.5 9.5
44 0853020287 53a_302 Lò Chòi Goạn 9 8.5 8.6
45 0853020319 53a_302 Nguyễn Thị Hải 9.5 9.5 9.5
46 0853020357 53a_302 Lự Quang Hào 9 7 7.5
47 0953020188 K54b_302 Vi Thúy Hằng 9.5 9.5 9.5
48 0953021214 K54a_302 Đinh Tiến Hậu 9.5 5 6.1
49 0953020200 K54b_302 Bế ích Hiến 9 8 8.3
50 0953020215 K54b_302 Vũ Mạnh Hiệp 9.5 9 9.1
51 0853030396 53a_301 Nguyễn Như Hiếu 9 9.5 9.4
52 0953020219 K54b_302 Phạm Đức Hiếu 9.5 9 9.1
53 0853020403 53a_302 Phạm Văn Hiếu 9.5 9.5 9.5
54 0953010226 K54a_301 Nguyễn Đình Hiệu 9 8 8.3
55 0951061275 K54a_302 Thái Thị Thanh Hoa 9.5 9 9.1
56 0953020234 K54b_302 Bùi Khánh Hoà 8.5 9 8.9
57 0953020241 K54b_302 Vi Đức Hoạch 9 8.5 8.6
58 0953021290 K54a_302 Lê Thanh Hoài 9 9 9.0
59 0953020245 K54b_302 Doãn Minh Hoàng 9 9 9.0
60 0953010252 K54a_301 Nguyễn Quý Hoàng 8 0 2.0
61 0953010254 K54a_301 Nông Huy Hoàng 8.5 8 8.1
62 0853020444 53b_302 Nông Xuân Hoàng 8.5 8 8.1
63 0853011548 53b_301 Trần Minh Hoàng 9 7 7.5
64 0953010269 K54a_301 Nguyễn Thị Huê 9.5 9 9.1
65 0851060499 53b_302 Nguyễn Mạnh Hùng 9.5 8.5 8.8
66 0953020277 K54b_302 Nguyễn Văn Hùng 8.5 7.5 7.8
67 0853020506 53a_302 Triệu Văn Hùng 8.5 8 8.1
68 0953020303 K54a_302 Hoàng Trọng Huy 9.5 7.5 8.0
69 0853010561 53b_301 Hoàng Văn Huy 0 0 0.0
70 0953020304 K54b_302 Kha Văn Huy 9 8.5 8.6
71 0953010306 K54b_301 Trần Công Huy 8.5 8.5 8.5
72 0953010316 K54b_301 Hoàng Thị Huyền 9.5 9.5 9.5
73 0953010279 K54b_301 Hoàng Xuân Hưng 7 8.5 8.1
74 0953011347 K54a_301 Nguyễn Cao Hưng 9.5 9 9.1
75 0953011350 K54b_301 Nguyễn Văn Hưng 9.5 9 9.1
76 0953020285 K54a_302 Lý Thị Hương 9 9 9.0
77 0953020327 K54b_302 Lò Văn Khan 9 2 3.8
78 0953020334 K54b_302 Nguyễn Duy Khánh 9.5 5 6.1
79 0953020335 K54b_302 Nguyễn Duy Khánh 7.5 8.5 8.3
80 0953010336 K54b_301 Phạm Xuân Khánh 9 9 9.0
81 0951061430 K54a_302 Võ Xuân Khánh 0 0 0.0
82 0953021112 K54a_302 Đặng Thái Kiệm 9 7.5 7.9
83 0953011112 K54b_301 Sộng Bả Lại 9 5 6.0
84 0953020344 K54b_302 Nguyễn Trường Lâm 7 4 4.8
85 0953020345 K54a_302 Nông Hồng Lâm 9 9 9.0
86 0951040374 K54a_301 Phạm Xuân Long 9 7.5 7.9
87 0853010687 52d_301 lương Văn Lợi 9 5 6.0
88 0953010379 K54a_301 Lò Văn Luân 9 6 6.8
89 0953021519 K54a_302 Lê Văn Lương 9.5 9.5 9.5
90 0954031522 K54a_301 Nguyễn Văn Lưu 9.5 9.5 9.5
91 0853010723 53b_301 Mẫn Thị Lý 9 9 9.0
92 0953020397 K54b_302 Phan Thị Mai 9.5 8.5 8.8
93 0953010400 K54a_301 Đặng Ngọc Mại 9 9.5 9.4
94 0953011548 K54a_301 Đào Hùng Mạnh 9 9.5 9.4
95 0953010402 K54b_301 Nguyễn Đình Mạnh 8 9 8.8
96 0953020404 K54a_302 Nguyễn Văn Mạnh 8.5 8 8.1
97 QLB52B48 53b_302 Lương Văn Miên 9 9 9.0
98 0953020409 K54a_302 Dương Đức Minh 8 4 5.0
99 0953020411 K54b_302 Giàng A Minh 9 6 6.8
100 0853020763 53a_302 Lương Văn Môn 9 8.5 8.6
101 0953010420 K54b_301 Triệu Thị Mơ 9 9 9.0
102 0953010423 K54b_301 Phạm Thị Mùi 9 9 9.0
103 0853020779 53b_302 Ngô Xuân Nam 8 8.5 8.4
104 0953020430 K54b_302 Trần Thanh Nam 0 0 0.0
105 0953021595 K54a_302 Vương Quốc Nam 9 8.5 8.6
106 0953011625 K54a_301 Trần Trung Nghĩa 0 0 0.0
107 0853010817 53b_301 Bùi Đức Ngọc 8.5 8 8.1
108 0953020457 K54b_302 Lò Quang Nguyên 9.5 9 9.1
109 0953011649 K54a_301 Trịnh Văn Nguyên 9 8 8.3
110 0953021650 K54a_302 Đỗ Ngọc Nguyễn 9 8 8.3
111 0853020850 53b_302 Lục Văn Nhã 8.5 9 8.9
112 0953020477 K54b_302 Đinh Thị Oanh 9 9.5 9.4
113 0953020483 K54a_302 Chu Văn Phi 9 8 8.3
114 0953020493 K54a_302 Bành Thị Hà Phương 9.5 8.5 8.8
115 0953013015 K54a_301 Hoàng Thị Phương 9 9.5 9.4
116 0953020517 K54b_302 Nguyễn Sỹ Quang 9 9 9.0
117 0953020519 K54a_302 Trần Văn Quang 8.5 6.5 7.0
118 0953020510 K54a_302 Nguyễn Hồng Quân 8.5 8.5 8.5
119 0953010514 K54a_301 Trần Hồng Quân 9 8 8.3
120 0953020528 K54a_302 Triệu Tuấn Quyền 9.5 4 5.4
121 0953011776 K54a_301 Lê Thị Xuân Quỳnh 9.5 9.5 9.5
122 0953010539 K54a_301 Ma Thị Sớm 9 7.5 7.9
123 0953010540 K54a_301 Doãn Hoàng Sơn 9 9 9.0
124 0953021116 K54b_302 Nguyễn Duy Sơn 9.5 8.5 8.8
125 0953020543 K54a_302 Nguyễn Trường Sơn 0 0 0.0
126 0953020546 K54a_302 Bùi Văn Sợn 8.5 7.5 7.8
127 0853010991 53a_301 Hồ Văn sửu 0 0 0.0
128 0953030548 K54a_301 Hoàng Văn Tài 9 9 9.0
129 0953010566 K54a_301 Giàng A Tằng 9 9 9.0
130 0953010552 K54a_301 Đỗ Văn Tâm 9 8 8.3
131 0953020563 K54b_302 Trần Quốc Tân 9 8 8.3
132 0953020565 K54a_302 Nguyễn Đức Tần 9 7 7.5
133 0953020564 K54b_302 Nguyễn Lê Tấn 9 9 9.0
134 QLB52A60 53a_302 Nguyễn Nhân Thạch 0 0 0.0
135 0953010567 K54a_301 Đinh Quang Thái 9.5 8 8.4
136 0953011868 K54a_301 Nguyễn Kim Thành 9 8 8.3
137 0953020590 K54b_302 Trần Đức Thành 9 8.5 8.6
138 0953011875 K54a_301 Nguyễn Hồng Thao 9 7.5 7.9
139 0953010594 K54a_301 Lê Thị Thảo 9 9 9.0
140 0953010596 K54b_301 Nguyễn Thị Thảo 9 9 9.0
141 0853011027 53b_301 Bùi Văn Thắng 9 8 8.3
142 0953020574 K54a_302 Lê Đình Thắng 0 0 0.0
143 0953010609 K54b_301 Bì Văn Thịnh 9 8.5 8.6
144 0953020622 K54a_302 Tô Thị Thu 9.5 8 8.4
145 0853031116 53b_301 Lương Văn Thuân 7.5 6 6.4
146 0953020626 K54a_302 Hoàng Vĩnh Thuận 9.5 9 9.1
147 0953020628 K54a_302 Hoàng Trọng Thức 9.5 8 8.4
148 0853011172 K54a_301 Hà Văn Tiến 9 7.5 7.9
149 1053020644 K55_302b Nguyễn Văn Tiến 8.5 8 8.1
150 0953010660 K54b_301 Ma Đình Tim 8.5 9 8.9
151 0953020667 K54b_302 Lương Văn Toàn 9 8 8.3
152 0953020668 K54a_302 Nguyễn Huy Toàn 9 7.5 7.9
153 0853021188 53b_302 Nguyễn Khánh Toàn 0 0 0.0
154 0953011113 K54b_301 Mùa A Tồng 8.5 8.5 8.5
155 0953010671 K54b_301 Bùi Thị Huyền Trang 9 9 9.0
156 0953020682 K54b_302 Nông Thị Thuỳ Trang 9.5 8.5 8.8
157 0853021238 53a_302 Phùng Đức Trọng 8.5 7 7.4
158 0953020694 K54b_302 Bùi Quang Trung 9 7.5 7.9
159 0953010703 K54a_301 Phạm Quang Tú 9 8.5 8.6
160 0953050704 K54a_301 Phạm Thị Cẩm Tú 9.5 9.5 9.5
161 0951060711 K54a_302 Vũ Xuân Tuân 9 9 9.0
162 0953020712 K54b_302 An Văn Tuấn 9 8 8.3
163 0953012071 K54a_301 Đỗ Văn Tuấn 9 9 9.0
164 0853011284 52d_301 Hoàng Minh Tuấn 6 4 4.5
165 0953013382 K54a_301 Lê Anh Tuấn 9 9 9.0
166 0853021288 53a_302 Lường Anh Tuấn 9 8.5 8.6
167 0853021296 53b_302 Tạ Minh Tuấn 9 7.5 7.9
168 0953020736 K54b_302 Trần Đình Tuấn 9.5 7 7.6
169 0953010741 K54b_301 Lê Thanh Tùng 9.5 8.5 8.8
170 0953012118 K54b_301 Nguyễn Thị Tuyền 9.5 8.5 8.8
171 0953020747 K54b_302 Vương Văn Tuyển 7 4 4.8
172 0953022110 K54a_302 Nguyễn Bá Tường 9.5 8.5 8.8
173 0953020763 K54b_302 Võ Tá Vị 9.5 8 8.4
174 0953022145 K54a_302 Ngô Bảo Việt 9.5 9 9.1
175 0853021357 53a_302 Nguyễn Trí Vịnh 9.5 7 7.6
176 0953012158 K54a_301 Đinh Thị Vui 9.5 9.5 9.5
177 0953020771 K54b_302 Triệu Giào Vụi 9 4 5.3
178 0953010782 K54b_301 Mai Thị Yến 9.5 9.5 9.5
Comments