Điểm quá trình Điều tra rừng lớp L1

Học phần: Điều tra rừng
Thời gian học: 01/08/2011 - 12/11/2011
Thứ 5 tiết 6,7 tại 401 - G4 G4, giảng viên Bùi Mạnh Hưng
TT Mã số SV Lớp nhập học Họ và tên Vở bài tập (10%) Giữa kỳ (30%) Điểm TB
1 0953020908 K54a_302 Nguyễn Thị Như Anh 9.5 9.5 9.5
2 0953010013 K54b_301 Nguyễn Tuấn Anh 9.5 9 9.1
3 0953010016 K54a_301 Trần Vân Anh 9 9 9.0
4 0953020917 K54a_302 Vũ Đức Anh 9.5 8.5 8.8
5 0853010059 53b_301 Lương Đình Bắc 9 9 9.0
6 0953020029 K54b_302 Vi Văn Bằng 9.5 8.5 8.8
7 0953010032 K54a_301 Mai Đức Bến 9 8 8.3
8 0953020950 K54a_302 Lê Thị Bình 9 9 9.0
9 0853010090 52d_301 Thào A Chang 9 7.5 7.9
10 0953020050 K54b_302 Hoàng Chiệu Chánh 9 9 9.0
11 0953030053 K54a_301 Trần Thị Thuỳ Chi 9.5 9.5 9.5
12 0853010100 53a_301 Lo Văn Chiến 9 9 9.0
13 0953020062 K54b_302 Nguyễn Thành Chung 9 7 7.5
14 0953010064 K54b_301 Nguyễn Huy Chương 9 9 9.0
15 0953011000 K54a_301 Nguyễn Văn Công 9.5 9.5 9.5
16 0953020091 K54a_302 Hoàng Đức Dũng 8 7 7.3
17 0953020093 K54b_302 Lê Văn Dũng 8.5 7.5 7.8
18 0953020098 K54a_302 Trần Văn Dũng 9.5 9 9.1
19 0853010215 52d_301 Lộc Văn Duy 9 8.5 8.6
20 0853010217 53a_301 Nguyễn Đức Duy 9 9 9.0
21 0953020110 K54b_302 Tạ Quang Duy 8.5 9 8.9
22 0953010113 K54b_301 Nguyễn Thị Duyên 9 9 9.0
23 0953010107 K54b_301 Triệu Văn Dương 9 8 8.3
24 0853010226 52d_301 Sầm Thị Linh Đa 9 8.5 8.6
25 0953020117 K54a_302 Nguyễn Tất Đại 9 9 9.0
26 0953021083 K54a_302 Phan Viết Đại 8.5 8.5 8.5
27 0953020119 K54b_302 Trần Văn Đại 9 9 9.0
28 0953020128 K54a_302 Cao Văn Đạt 9 6 6.8
29 0953020132 K54b_302 Bùi Hữu Điệp 9 9 9.0
30 0853010245 53a_301 Trần Công Định 9 8.5 8.6
31 0953010137 K54a_301 Bùi Thanh Đoàn 8.5 9 8.9
32 0953021113 K54a_302 Phùng Minh Đoàn 8 8.5 8.4
33 0953010140 K54a_301 Lê Trung Đông 9 8.5 8.6
34 0953020141 K54b_302 Ngô Văn Đồng 9 9 9.0
35 0953020145 K54b_302 Ngô Trung Đức 0 0 0.0
36 0953021128 K54b_302 Nguyễn Anh Đức 0 6.5 4.9
37 0853010282 53a_301 Nguyễn Văn Giang 8.5 7.5 7.8
38 0951010170 K54a_301 Nguyễn Thu Hà 9 9 9.0
39 0953020176 K54b_302 Đỗ Xuân Hải 9 9 9.0
40 0853010351 53a_301 Nguyễn Duy Hạnh 9.5 9 9.1
41 0953010202 K54b_301 Hoàng Thị Hiền 9 9 9.0
42 0853080376 53a_301 Nguyễn Thị Hiền 9.5 9 9.1
43 0953020211 K54b_302 Lèng Đàm Phụng Hiển 9 8 8.3
44 0953020212 K54b_302 Lục Thế Hiển 8.5 9 8.9
45 0953021238 K54a_302 Đỗ Xuân Hiệp 8.5 9 8.9
46 0953011242 K54b_301 Hồ Trung Hiếu 9 7.5 7.9
47 0953011246 K54a_301 Nguyễn Gia Hiếu 8.5 9 8.9
48 0853010402 53b_301 Phạm Trung Hiếu 9.5 9 9.1
49 0953011252 K54a_301 Phạm Trung Hiếu 9.5 9 9.1
50 0953010228 K54a_301 Mai Thị Hoa 9.5 9 9.1
51 0953020235 K54a_302 Mai Văn Hoà 9 9 9.0
52 0853010424 52d_301 Bùi Thanh Hoài 9.5 9.5 9.5
53 0953021298 K54b_302 Đàm Văn Hoàng 9 8.5 8.6
54 0953021299 K54a_302 Đào Thanh Hoàng 9.5 9 9.1
55 0953020250 K54a_302 Nguyễn Khải Hoàng 9 8.5 8.6
56 0953010256 K54b_301 Nguyễn Văn Hoành 9 9 9.0
57 0853010455 53a_301 Vương Văn Hội 9 7.5 7.9
58 0953020264 K54a_302 Phạm Thị Hồng 9.5 9.5 9.5
59 0853010463 52d_301 Hoàng Viết Huân 9 8.5 8.6
60 0951010268 K54b_301 Bạch Thị Huê 8.5 9 8.9
61 0853010472 52d_301 Nguyễn Thị Huế 9.5 9 9.1
62 0953020272 K54a_302 Nguyễn Thị Huế 9 9 9.0
63 0853010479 52d_301 Lục Thị Huệ 9.5 9 9.1
64 0853010488 52d_301 Triệu Thị Huệ 9.5 9 9.1
65 0953021342 K54a_302 Trần Mạnh Hùng 9 8.5 8.6
66 0853010565 53a_301 Phạm Văn Huy 9 9 9.0
67 0953020307 K54a_302 Vi Quốc Huy 8.5 8.5 8.5
68 0953010311 K54a_301 Đặng Thị Huyền 9 9 9.0
69 0853010573 53a_301 Hoàng Thị Huyền 9.5 9.5 9.5
70 0953020320 K54b_302 Nguyễn Thị Thanh Huyền 9.5 9 9.1
71 0953020324 K54b_302 Phạm Văn Huỳnh 9 9 9.0
72 0953010280 K54b_301 Đào Thị Hương 9.5 9 9.1
73 0953010293 K54a_301 Đào Thu Hường 9 9.5 9.4
74 0953010295 K54b_301 Nguyễn Thị Thu Hường 9 9 9.0
75 0953010297 K54b_301 Phạm Thị Hường 9 8.5 8.6
76 0953020292 K54b_302 Trần Văn Hướng 8.5 8 8.1
77 0953010326 K54a_301 Chu Kim Khải 7.5 9 8.6
78 0951020329 K54a_302 Nguyễn Đức Khang 8.5 9 8.9
79 0953020332 K54b_302 Đặng Quốc Khánh 8.5 8 8.1
80 0854150021 53a_301 Đặng Văn Khánh 9.5 9 9.1
81 0853010598 53b_301 Ngô Văn Khánh 0 0 0.0
82 0954010338 K54a_302 Nguyễn Ngọc Khởi 8.5 9 8.9
83 0953010342 K54b_301 Ngô Minh Kiên 9.5 0 2.4
84 0953020343 K54b_302 Vũ Văn Kiên 9.5 9 9.1
85 0953010348 K54b_301 Đỗ Ngọc Lan 9 9 9.0
86 0953011443 K54a_301 Lê Xuân Lâm 9 8 8.3
87 0853010643 52d_301 Bùi Văn Lập 9.5 8 8.4
88 0953010352 K54b_301 Nguyễn Thị Thuỳ Lê 9.5 9 9.1
89 0954040357 K54a_302 Bùi Văn Liêm 9 8.5 8.6
90 0951011467 K54a_302 Trần Thị Liễu 9.5 9 9.1
91 0953010361 K54b_301 Nguyễn Tuấn Linh 9.5 9.5 9.5
92 0953020371 K54b_302 Đặng Văn Long 9 9 9.0
93 0953020369 K54b_302 Nguyễn Văn Lộc 9 8.5 8.6
94 0953010370 K54b_301 Nguyễn Hữu Lợi 9 9 9.0
95 0853030699 53a_301 Nguyễn Thành Luân 9 8 8.3
96 0953020381 K54a_302 Phan Thành Luân 0 8 6.0
97 0853010700 53a_301 Trần Văn Luân 9 8.5 8.6
98 0953010385 K54b_301 Đinh Thị Luyến 9.5 9.5 9.5
99 0953020390 K54a_302 Nguyễn Thị Quỳnh Ly 9.5 9.5 9.5
100 0853010721 52d_301 Hoàng Thị Hải Lý 9.5 9 9.1
101 0853010734 53b_301 Mã Thị Mai 9.5 9 9.1
102 0953011550 K54b_301 Nguyễn Bá Mạnh 9.5 8.5 8.8
103 0953010405 K54a_301 Vũ Văn Mạnh 8.5 8.5 8.5
104 0953040418 K54a_301 Trần Công Minh 9 8 8.3
105 0853010764 53a_301 Phan Văn Mùi 8 8 8.0
106 0853010770 53a_301 Nguyễn Thị Hà My 9.5 9 9.1
107 0853010775 53b_301 Lê Anh Nam 9 8.5 8.6
108 0853010777 53a_301 Lê Thành Nam 8 8 8.0
109 0953020428 K54a_302 Lô Văn Nam 9 7.5 7.9
110 0853010783 52d_301 Bàn Dào Nần 9 8 8.3
111 0853010809 53a_301 Đặng Thị Ngần 8.5 9 8.9
112 0953021623 K54b_302 Nguyễn Chước Nghĩa 9 9 9.0
113 0853010815 53a_301 Nguyễn Văn Nghiệp 9 8 8.3
114 0953010446 K54a_301 Bùi Minh Ngọc 9 9 9.0
115 0953020447 K54a_302 Hà Mạnh Ngọc 8.5 6.5 7.0
116 0953020452 K54b_302 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 9 9 9.0
117 0953020458 K54b_302 Nguyễn Văn Nguyện 8 8 8.0
118 0953010459 K54b_301 Hoàng Thị ánh Nguyệt 9.5 9 9.1
119 0853010844 52d_301 Lưu Thị Nguyệt 9.5 9.5 9.5
120 0853010863 53b_301 Đỗ Thị Kim Nhung 9 8.5 8.6
121 0953011680 K54a_301 Nguyễn Thị Ninh 9.5 9 9.1
122 0953010475 K54b_301 Nguyễn Thị Nụ 9 9.5 9.4
123 0953010476 K54a_301 Đỗ Công Nương 9.5 9 9.1
124 0853010884 53a_301 Nguyễn Thị Lan Oanh 9.5 9 9.1
125 0953030484 K54a_301 Lê Văn Phong 8.5 8.5 8.5
126 0853010896 53a_301 Đoàn Hữu Phú 9.5 9 9.1
127 0953020488 K54b_302 Lê Gia Phú 8.5 8 8.1
128 0853010903 53b_301 Nguyễn Công Phương 8 5 5.8
129 0953010502 K54b_301 Tô Thị Thanh Phương 9.5 9 9.1
130 0853010916 53a_301 Nguyễn Minh Phường 9 9 9.0
131 0953010507 K54b_301 Nguyễn Thị Bích Phượng 9.5 9 9.1
132 0953010515 K54b_301 Hà Văn Quang 9 7.5 7.9
133 0953020516 K54b_302 Hoàng Hữu Quang 9 8.5 8.6
134 0953020518 K54a_302 Nguyễn Văn Quang 9 9 9.0
135 0953020513 K54a_302 Tô Hồng Quân 9 9 9.0
136 0953021746 K54a_302 Trần Văn Quân 9 9 9.0
137 0953021757 K54a_302 Nguyễn Phú Quý 9 9 9.0
138 0854150036 53a_301 Đỗ Thị Quyên 9.5 8.5 8.8
139 0953010525 K54b_301 Nguyễn Thị Quyên 9.5 9 9.1
140 0953021773 K54a_302 Nguyễn Văn Quyết 8.5 9 8.9
141 0853010966 53b_301 Lưu Thị Quỳnh 9.5 9 9.1
142 0853010977 53a_301 Trần Văn Sáng 9 8 8.3
143 0853030978 53a_301 Trần Văn Sáng 9.5 9 9.1
144 0953020532 K54b_302 Nguyễn Hồng Sắc 8.5 7.5 7.8
145 0953020535 K54b_302 Lô Văn Sen 9 8.5 8.6
146 0953020537 K54a_302 Nguyễn Thị Sen 0 0 0.0
147 0953020541 K54a_302 Lê Thái Sơn 9.5 9.5 9.5
148 0953010545 K54b_301 Trần Thanh Sơn 9.5 9.5 9.5
149 0953020550 K54b_302 Nguyễn Trọng Tài 8.5 9 8.9
150 0953021809 K54a_302 Nguyễn Văn Tài 9 9 9.0
151 0953021115 K54b_302 Đào Khả Tạo 9 8.5 8.6
152 0953010558 K54b_301 Nguyễn Thị Tâm 9.5 9 9.1
153 0953030560 K54a_301 Vi Văn Tâm 9 8.5 8.6
154 0953010561 K54b_301 Vũ Thị Tâm 9.5 9 9.1
155 0853011019 52d_301 Vừ A Thải 9 8.5 8.6
156 0853011016 52d_301 Nịnh Văn Thái 9.5 8.5 8.8
157 0953020582 K54b_302 Đỗ Xuân Thanh 8.5 9 8.9
158 0953020583 K54a_302 Ngân Văn Thanh 9 9 9.0
159 0953010588 K54b_301 Sầm Thị Phương Thanh 9 9 9.0
160 LHO51C40 53a_301 Đoàn Tuấn Minh Thành 0 0 0.0
161 0953011878 K54a_301 Bùi Thị Thảo 9 9 9.0
162 0953021882 K54a_302 Lê Thị Thảo 9 9 9.0
163 0953020599 K54a_301 Nguyễn Thị Thảo 9.5 9 9.1
164 0953011847 K54a_301 Phạm Đức Thắng 8 8 8.0
165 0953020577 K54a_302 Tạ Văn Thắng 9 9 9.0
166 0953020579 K54b_302 Tưởng Văn Thắng 8 9 8.8
167 0953010605 K54b_301 Phạm Thanh Thế 7 8.5 8.1
168 0953010611 K54b_301 Bùi Thị Thoa 9.5 9 9.1
169 0853021121 53a_301 Bế Đức Thuận 8 8 8.0
170 0853011158 53a_301 Phí Đình Thuỷ 7.5 7 7.1
171 0953020650 K54a_302 Hà Thu Thủy 9 9 9.0
172 0953020646 K54a_302 Nguyễn Thị Thúy 9 9 9.0
173 0853011125 53b_301 Nguyễn Văn Thực 9 8.5 8.6
174 0853011131 53b_301 Trần Thị Thương 9.5 9 9.1
175 0953020666 K54b_302 Hà Đức Toàn 9 9 9.0
176 0953011999 K54b_301 Hoàng Thanh Toàn 9 9 9.0
177 LHO52B06 53b_301 Tống Ngọc Toàn 0 0 0.0
178 0853031195 53a_301 Trần Ngọc Toản 7.5 8 7.9
179 0853011182 52d_301 Đường Trung Toán 8.5 7 7.4
180 0953010677 K54a_302 Nguyễn Quỳnh Trang 9.5 9 9.1
181 0853011229 53a_301 Vũ Thị Huyền Trang 9.5 9.5 9.5
182 0953010689 K54a_301 Trần Văn Triệu 9 9 9.0
183 0953010693 K54b_301 Phạm Đức Trọng 9.5 9 9.1
184 0953012041 K54b_301 Trần Văn Trọng 9 9 9.0
185 0853011241 53b_301 Đào Đức Trung 9.5 9.5 9.5
186 0953050695 K54b_302 Nguyễn Thành Trung 9 9 9.0
187 0953012047 K54b_301 Thân Văn Trung 9.5 9 9.1
188 0853011240 52d_301 Hờ A Trư 9.5 8.5 8.8
189 0853011257 53a_301 Nguyễn Hữu Trường 9 9 9.0
190 0953010700 K54b_301 Trương Hữu Trường 9 5.5 6.4
191 0953020705 K54a_302 Trần Anh Tú 9.5 9 9.1
192 0953020708 K54b_302 Giàng A Tủa 9.5 8.5 8.8
193 0953020713 K54a_302 Bế Hoàng Tuấn 7 7 7.0
194 0953010716 K54b_301 Cao Minh Tuấn 9 8.5 8.6
195 0953010720 K54a_301 Hoàng Văn Tuấn 8.5 9 8.9
196 0954052076 K54b_302 Lê Anh Tuấn 9 8.5 8.6
197 0951010726 K54a_302 Ngô Anh Tuấn 8.5 9 8.9
198 0953012085 K54a_301 Nguyễn Khắc Anh Tuấn 8 8 8.0
199 0953020734 K54a_302 Nguyễn Văn Tuấn 9 9 9.0
200 0853011297 53b_301 Tô Anh Tuấn 9 7.5 7.9
201 0953020746 K54a_302 Triệu Hoàng Tuyên 9.5 9 9.1
202 0853011325 53a_301 Nguyễn Bá Tuyền 9 8.5 8.6
203 0953021117 K54b_302 Triệu Văn Vạn 8 7 7.3
204 0953010760 K54b_301 Trần Hồng Vân 9.5 9 9.1
205 0953010761 K54a_301 Vương Thị Vân 9.5 9.5 9.5
206 0951010764 K54b_302 Đặng Tiến Việt 8.5 8 8.1
207 0953020765 K54b_302 Hoàng Quốc Việt 9 8 8.3
208 0953022152 K54a_302 Mai Xuân Vinh 9 9 9.0
209 0953010770 K54a_301 Nguyễn Công Vũ 8.5 9 8.9
210 0853011364 53a_301 Phạm Sơn Vũ 8 8 8.0
211 0853011366 53a_301 Đặng Huy Vương 9 8.5 8.6
212 0953020772 K54b_302 Nguyễn Văn Vương 9.5 9 9.1
213 0953010774 K54b_301 Trịnh Minh Vương 9 9 9.0
Comments