Đào tạo tin học, tiếng anh

Các lớp đào tạo tin học và tiếng anh chuyên ngày thường xuyên được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các bạn sinh viên và cán bộ trong tòan trường về những lĩnh vực này. Để xem thêm thông tin chi tiết về chương trình học, học phí, thời gian học, cách đăng ký cũng như xem ảnh, download tài liệu lớp học ... xin hãy click vào đây !
Comments