Đào tạo, nghiên cứu, học tập

Chào các bạn,

Đây là trang để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu, dạy và học của giảng viên Bùi Mạnh Hưng, bộ môn Điều tra - Quy hoạch, khoa Lâm học. Trang được sử dụng để giới thiệu môn học, phương pháp đánh giá các môn học, cung cấp bài giảng các môn học. Trang cũng là nơi các bạn có thể đăng ký làm khóa luận, chuyên đề hay chuyên đề nghiên cứu sinh viên ...

Thông tin trao đổi trên trang này chỉ được phép liên quan đến công việc giảng dạy, nghiên cứu và học tập với giảng viên Bùi Mạnh Hưng. Tất cả các thông tin không liên quan, hoặc liên quan đến công tác này của các tổ chức cá nhân khác đều bị nghiêm cấm.

Thân ái,
Hưng Bùi

Muốn vào trang xin
Click vào đây !

Comments