Đăng ký để trở thành admin

Đăng ký để trở thành admin của Lamnghiep.tk để post bài và upload ảnh.
(Lưu ý: đăng ký này không phải là đăng ký cho diễn đàn, muốn post bài trong diễn đàn bạn phải đăng ký trong mục diễn đàn)

* Trước mong muốn của nhiều bạn muốn chia sẻ các tài liệu, thông tin, bài viết và hình ảnh về lâm nghiệp, môi trường và cuộc sống của sinh viên, của cán bộ đang ngày đêm học tập và cống hiến cho lĩnh vực lâm nghiệp và môi trường. Forestry.tk mở mục này để các bạn có thể đăng ký, gửi những thông tin cần thiết đến forestry.tk. Sau khi xem xét các bạn sẽ nhận được user và password để có thể truy cập vào thư viện ảnh và trang post bài để chia sẻ, upload thông tin, bài viết và ảnh.

* Mọi thông tin về bạn mà bạn cung cấp sẽ được BẢO MẬT.

Lưu ý:
    - Tất cả các tài liệu, bài viết, thông tin và ảnh phải được ghi rõ nguồn gốc, bản quyền thuộc về cá nhân, tổ chức hay website nào.
    - Tất cả các tài liệu, bài viết, thông tin và ảnh chỉ phục vụ học tập, nghiên cứu và nâng cao nhận thức về lâm nghiệp, môi trường. Tất cả các mục đích thương mại, chính trị, quảng cáo hay mục đích khác đều bị nghiêm cấm.

Để đăng ký bạn hãy điền đầy đủ các thông tin dưới đây, sau khi điền xong bạn ấn vào nút "Submit", forestry.tk sẽ nhận được thông tin của bạn và trả lời bạn  trong vòng 24h. Lần nữa xin cảm ơn các bạn vì sự cộng tác.
======================================================================================
======================================================================================
Comments