Công nghệ kỹ thuật điện tử

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 CHKT14 Cơ học kỹ thuật 1  
2 CHKT24 Cơ học kỹ thuật 2  
3 DTC14 Điện tử 1  
4 DTC24 Điện tử 2  
5 HHHH4 Hình học họa hình  
6 KD4 Kỹ thuật điều khiển tự động  
7 MTT14 Mạch tuyến tính 1  
8 MTT24 Mạch tuyến tính 2  
9 SBV14 Sức bền vật liệu 1  
10 TKCK4 Thiết kế cơ khí  
11 ATLD4 An toàn lao động  
12 DDKT4 Dao động kỹ thuật  
13 DTCS4 Điện tử công suất  
14 DKL4 Điều khiển logic (lập trình PLC)  
15 KLHNL4 Kim loại học và nhiệt luyện  
16 QT14 Quản trị kinh doanh 1  
17 TDDUD4 Truyền động điện và ứng dụng  
18 AN14 Anh văn 1  
19 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
20 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
21 GD14 Giáo dục thể chất 1  
22 GD24 Giáo dục thể chất 2  
23 GD34 Giáo dục thể chất 3  
24 GD44 Giáo dục thể chất 4  
25 GD54 Giáo dục thể chất 5  
26 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
27 TDH4 Tin học đại cương  
28 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
29 VLDC14 Vật lý đại cương 1  
30 AN24 Anh văn 2  
31 AN34 Anh văn 3  
32 TCC14 Toán cao cấp 1  
33 TCC24 Toán cao cấp 2  
34 TCC34 Toán cao cấp 3  
35 VLDC24 Vật lý đại cương 2  
36 HHDC14 Hóa học đại cương 1  
37 HTCDT4 Các hệ thống cơ điện tử  
38 CTDL4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  
39 CCDM4 Công nghệ CAD/CAM/CNC  
40 CTM4 Công nghệ chế tạo máy  
41 DACNM4 Đồ án Công nghệ chế tạo máy  
42 DLDCD4 Đo lường và dụng cụ đo  
43 KTCB4 Kỹ thuật cảm biến và đo lường  
44 KTVXL4 Kỹ thuật vi xử lý  
45 KTXS4 Kỹ thuật xung số  
46 MGDMT4 Mạch giao diện máy tính  
47 NLP4 Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt  
48 TKHTS4 Thiết kế hệ thống số  
49 TKMTMT4 Thiết kế máy trên máy tính  
50 TDTL4 Truyền động thủy lực và khí nén  
51 VLKT4 Vật liệu kỹ thuật  
52 CNCTP4 Công nghệ chế tạo phôi  
53 DG4 Đồ gá  
54 MCC4 Máy công cụ  
55 PMDK4 Phần mềm phân tích và mô phỏng các hệ động lực có điều khiển  
Comments