Công cụ Mapinfo

Công cụ nối các điểm lại với nhau tại thành vùng. Ví dụ nối các điểm từ GPS hoặc máy kinh vĩ lại tạo thành vùng.
-Trước tiên bạn hãy download công cụ bằng cách click vào đây!
Hướng dẫn cách dùng công cụ
- Chạy Mapinfo lên.
- Download công cụ bằng cách click vào đây!
Giải nén ra, nếu chưa có pass thì đọc quy định tại đây!
- Click đúp vào file nhận được (MBX)
- Vẽ các điểm, sau đó chọn các điểm cần nối, rồi vào Tools, chọn Connect the Dots, rồi chọn tiếp Connect the Dots, Mapinfo sẽ tự động nối các điểm lại với nhau để tạo thành một vùng khép kín.
Giải nén ra, nếu chưa có pass thì đọc quy định tại đây!
Comments