Công cụ Mapinfo

Công cụ trích lược bản đồ hay cắt bản đồ chỉ lấy một vùng nào mà bạn mong muốn.
-Trước tiên bạn hãy download công cụ bằng cách click vào đây!
Hướng dẫn cách dùng công cụ
- Chạy Mapinfo lên.
- Download công cụ bằng cách click vào đây!
Giải nén ra, nếu chưa có pass thì đọc quy định tại đây!
- Click đúp vào file nhận được (MBX) sau đó sẽ thấy trong Mapinfo hiển thị thêm một Menu nữa. Hãy dùng menu đó để tạo đường ranh giới và khung bản đồ.
Giải nén ra, nếu chưa có pass thì đọc quy định tại đây!

Comments