Cở dữ liệu trung tâm ACET

Chào các bạn, đây là trang giới thiệu về cơ sở dữ liệu của trung tâm ACET tại Việt Nam và trung tâm INSEARCH tại Aus. Cơ sở dữ liệu này bao gồm các bài tập, đường links rất hữu ích cho người học tiếng anh nói chung và người học ielts nói riêng.

Các lớp tại Acet và Insearch thường được chia ra thành các cấp: AE4, AE5 .... Tài liệu dưới đây đã được phân theo trình độ từ thấp lên cao, các bạn có thể học từ AE3, AE4 học lên đến lớp luyện IELTS.

Chúc các bạn thành công
Hưng Bùi


Comments