Chuyển đổi word, pdf ... online

Đây là trang giúp ta đổi loại file. Ta có thể đổi từ file word sang file pdf và ngược lại, đổi các loại file trong office, đổi đuôi các loại file media, file video, file ảnh.... để phù hợp với mục đích sử dụng.

Cách dùng không phức tạp:


- Chọn file cần chuyển bằng cách Click vào nút "Browse" ở Step 1, sau đó chọn loại file muốn chuyển thành ở Step 2, tiếp đó gõ địa chỉ E-mail của bạn vào Step 3 và cuối cùng Click vào nút "Convert" ở Step 4. Vậy là xong!!!

- Mở hòm thư e-mail của mình ra sẽ thấy một đường link, bạn click vào đó là download được file đã chuyển đổi.

Comments