Chuyển đổi font chữ

Đây là trang giúp bạn chuyển đổi font chữ từ .Vntime sang Times and roman hoặc ngược lại. Nói đúng hơn là chuyển qua lại các lại code. Từ chế độ gõ Unicode sang TCVN-3 và ngược lại.

Muốn chuyển bạn copy và paste văn bản của bạn vào vùng chống, sau đó chọn mã đang dùng là gì, và chọn mã đổi sang là gì, sau đó click vào nút "Đổi sang" thế là các bạn đã đổi mã thành công. Các bạn copy văn bản đó và paste vào word để dùng như bình thường.Comments