Chế biến lâm sản

Stt Ký hiệu Môn học Bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo
1 CNCP4 Công nghệ composite gỗ  
2 CNSG4 Công nghệ sản xuất đồ gỗ  
3 A101 Công nghệ trang sức vật liệu gỗ  
4 MTDX4 Máy và tự động hóa trong sản xuất đồ gỗ  
5 MTDS4 Máy và tự động hóa trong sản xuất ván nhân tạo  
6 SBQ10 Sấy và Bảo quản gỗ  
7 BTK4 Biến tính và sử dụng keo dán  
8 SXD4 CN sản xuất ván dăm, ván sợi từ phế liệu NL sản  
9 SVD4 Công nghệ sản xuất ván nhân tạo đặc biệt  
10 NCL4 Nâng cao chất lượng cho ván nhân tạo  
11 NXV4 Nguyên liệu và xử lý trong sản xuất ván nhân tạo  
12 BQS4 Bảo quản lâm sản nhiệt đới  
13 BQP4 Bảo quản sản phẩm từ gỗ  
14 BTG4 Biến tính gỗ  
15 TCN4 Công nghệ và thiết bị sấy gỗ  
16 QLG4 Quản lý sấy gỗ  
17 KKS4 Kế hoạch kỹ thuật sản xuất gỗ xẻ  
18 QCS4 Quản lý chất lượng sản phẩm xẻ và mộc  
19 TKM4 Thiết kế thi công sản phẩm mộc  
20 TSD4 Tổ chức, sản xuất đồ mộc  
21 TPM4 Trang sức sản phẩm mộc  
22 CBM4 Chuẩn bị kỹ thuật máy CBLS  
23 DTC4 Điều khiển tự động máy và dây chuyền chế biến gỗ  
24 DKT4 Hệ thống điều khiển thuỷ khí  
25 LDS4 Lắp đặt và sử dụng máy  
26 HTV4 Thiết kế hệ thống vận chuyển bằng dòng không khí trong CBLS  
27 HVP4 Nghiên cứu hình hoạ và vẽ phối cảnh  
28 STT4 Sản phẩm mộc truyền thống  
29 KNT4 Thiết kế nội thất  
30 TS14 Thiết kế sản phẩm mộc 2  
31 VLN4 Vật liệu nội thất  
32 CNC4 Công nghệ chế biến gỗ  
33 CNL4 Công nghệ xử lý  
34 NLL4 Nguyên liệu lâm sản ngoài gỗ  
35 TSM4 Thiết kế sản phẩm mây tre  
36 CDX4 Công nghệ các dẫn xuất dầu colophan, tinh dầu  
37 CNN4 Công nghệ nhiệt phân gỗ  
38 CNU4 Công nghệ sản xuất bột giấy  
39 QTB4 Quá trình thiết bị hoá lâm sản  
40 BHL4 Bảo hộ lao động  
41 CDN4 CAD  
42 CH14 Cơ học lý thuyết 1  
43 CS14 Cơ sở thiết kế máy 1  
44 HHV4 Hoạ hình-vẽ kỹ thuật  
45 KDG4 Keo dán gỗ  
46 KDT4 Kỹ thuật điện và điện tử  
47 NKT4 Kỹ thuật nhiệt  
48 KTK4 Kỹ thuật thuỷ khí  
49 NLY4 Nguyên lý máy  
50 QT14 Quản trị kinh doanh 1  
51 SB14 Sức bền vật liệu 1  
52 VLK4 Vật liệu kỹ thuật  
53 AN14 Anh văn 1  
54 DSO4 Đại số  
55 DLC4 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  
56 GT14 Giải tích 1  
57 GT24 Giải tích 2  
58 QP14 Giáo dục quốc phòng HP1  
59 QP24 Giáo dục Quốc phòng HP2  
60 QP34 Giáo dục Quốc phòng HP3  
61 QP44 Giáo dục Quốc phòng HP4  
62 GD14 Giáo dục thể chất 1  
63 GD24 Giáo dục thể chất 2  
64 GD34 Giáo dục thể chất 3  
65 GD44 Giáo dục thể chất 4  
66 GD54 Giáo dục thể chất 5  
67 HCT4 Hóa cao phân tử  
68 HPT4 Hoá học phân tích 1  
69 NLC4 Những NLCB của CN Mác - Lênin  
70 TDH4 Tin học đại cương  
71 TTM4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  
72 VDC4 Vật lý đại cương  
73 XST4 Xác suất thống kê  
74 AN24 Anh văn 2  
75 AN34 Anh văn 3  
76 BQL4 Bảo quản lâm sản  
77 CNH4 Công nghệ hoá lâm sản  
78 WCN4 Công nghệ mộc  
79 CWS4 Công nghệ sấy lâm sản  
80 CNO4 Công nghệ trang sức đồ mộc  
81 CNY4 Công nghệ Ván nhân tạo  
82 CNX4 Công nghệ Xẻ  
83 KG14 Khoa học gỗ 1  
84 KG24 Khoa học gỗ 2  
85 MTB4 Máy và thiết bị CBLS  
86 NLG4 Nguyên lý cắt gọt gỗ  
87 NLX4 Nguyên lý thiết kế xí nghiệp CBLS  
88 TST4 Thiết kế sản phẩm mộc và trang trí NT  
89 TT14 Thực tập nghề nghiệp 1_CBLS  
90 TT24 Thực tập nghề nghiệp 2  
91 TDL4 Tự động hoá trong CBLS  
92 BAV4 Kỹ thuật xử lý ảnh bằng máy tính  
93 VMT4 Kỹ thuật vẽ máy tính 3D (3ds-max)  
94 DGT4 Đánh giá tác động MT  
95 QTS4 Quản trị sản xuất  
96 KN14 Kinh tế lâm nghiệp 1  
97 DOE4 Lập trình DotNet  
98 A133 WEB và thiết kế WEB  
99 KLT4 Khóa luận tốt nghiệp  
100 MT34 Chuyên đề tốt nghiệp  
101 MTN4 Môn tốt nghiệp 1  
102 MT24 Môn tốt nghiệp 2  
103 CCB4 Công nghệ chế biến lâm sản ngoài gỗ  
Comments