Chat trên Web không cần Yahoo

Bạn nhập Nick và Password vào mục Yahoo rồi Sign in như bình thường. Nếu muốn ẩn nick thì chọn nút Invisible ở bên dưới.
Comments