Chat online, không cần yahoo, không cần đăng ký nick

Đây là phòng chat công cộng được Forestry.tk tạo ra để cung cấp cho các bạn một phương tiện trao đổi trực tiếp với nhau. Chúng tôi khuyến khích thảo luận, trao đổi, chia sẻ và giải trí xung quanh các vấn đề liên quan đến lâm nghiệp, môi trường, công nghệ thông tin cũng như lĩnh vực ngoại ngữ và giải trí... Xin vui lòng sử dụng ngôn từ phù hợp nơi phòng chat công cộng này.

Phòng chat này có thể được sử dụng để chat giữa 2, 3 ... gười trên mạng, không cần đăng ký nick, không cần yahoo messenger ....

Hướng dẫn
- Để đăng nhập vào phòng chat, xin vui lòng điền số tuổi vào ô age, và chọn mục Male (nam) hay Female (nữ). Nhấn nút OK.
- Để thay đổi nickname, nhấn chuột vào dòng chữ edit nickname, sau đó chọn tên mới, và nhấn nút Set Nickname!

Comments