Câu lạc bộ Tiếng anh, Tin học

Muốn vào trang dành cho Câu lạc bộ Tiếng anh, Tin học chuyên ngành xin hãy click vào đây !

(Câu lạc bộ tiếng anh tin học chuyên ngành khoa lâm học được thành lập nhằm tạo môi trường cho các bạn sinh viên học tập, trao đổi và rèn luyện những kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng anh và tin học. Đây là những kỹ năng rất cần thiết cho sự phát triển của các bạn sinh viên sau này. Thầy Bùi Mạnh Hưng là người thay mặt khoa trực tiếp quản lý nội dung và các hoạt động của câu lạc bộ.)

Comments