Cài đặt hệ tọa độ vn2000 vào Mapinfo và hướng dẫn chuyển đổi hệ tọa độ

Trước hết hãy download file hỗ trợ tại đây !

Muốn chuyển sang Vn2000 hội nhập, hãy download file này!

Giải nén ra, nếu chưa có pass thì đọc quy định tại đây!

Hướng dẫn cài hệ tọa độ vn2000 vào trong Mapinfo.

Đầu tiên bạn phải giải nén tệp ra, nếu chưa có password để giải nén thì đọc quy định tại đây!

1. Bạn hãy copy file MAPINFOW.PRJ (có trong folder này) sau đó paste vào chỗ nào bạn đã cài Mapinfo. Thông thường là:

C:\Program Files\MapInfo\Professional (Đối với Win 7 và XP). Với Win 7 64 bit và Win 8, 10 thường là:

C:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional

2. Chọn Yes với winxp, hoặc copy and replace đối với win vista hoặc win 7, 8, 10.

3. Giờ thì trong “Projection” của bạn đã có hệ tọa độ vn2000 cho 61 tỉnh thành và hệ tọa độ khác nữa.

 Hướng dẫn chuyển hệ tọa độ trong Mapinfo:

- Bạn chỉ việc chọn File sau đó chọn Save copy as.

- Sau đó click vào nút Projection, chọn lại hệ tọa độ, rồi save là xong.

 Thân ái

Bùi Mạnh Hưng

Giải nén ra, nếu chưa có pass thì đọc quy định tại đây!

Comments