Cách tạo bài giảng + đề thi điện tử

Dưới đây là bài viết hướng dẫn cách tạo bài giảng điện tử và đề thi điện tử cho các môn học bằng phần mềm Elearning (EXE). Phần mềm này có thể xuất kết quả ra dưới nhiều dạng khác nhau như web (*.htm), file chạy (*.exe)... Các bạn muốn xem nội dung nào thì click chọn menu bên phải.
Nguồn tài liệu được trích dẫn nguyên bản trong cửa sổ dưới đây:


Comments