Các công cụ học English

Mỗi ngày một câu thành ngữ tiếng Việt + tiếng Anh (muốn xem thêm thành ngữ thì click vào mục "New proverb":

English and Vietnamese proverb

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

 Đây là công cụ giúp bạn kiểm tra và nâng cang từ vựng của bản thân. Khi bạn click vào nếu thấy màu Vàng là bạn trả lời đúng, màu Đỏ là trả lời sai. Muốn học từ tiếp theo thì click vào mục "New word"

English Word Quiz

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

 Đây là công cụ giúp học các đoạn hội thoại hàng ngày, các đoạn hội thoại này rất hữu ích cho nói và nghe. Nếu muốn xem đoạn hội thoại tiếp theo thì click vào "New conversation"

Practice English conversation everyday

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
 Đây là công cụ dùng để kiểm tra tiếng anh về sử dụng động từ cho các hành động. Muốn làm câu tiếp theo thì chọn "Next"

English Activities Test

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
 
 Đây là công cụ giải thích nghĩa của các từ. Muốn xem thêm nhiều từ khác thì click vào nút "More"

VOA Special English Words

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
 Đây là công cụ giúp học nghe nói với người bản xứ thông qua các đoạn video

Learn English with teacher from US/UK www.galau.com

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
 
Radio để học nghe tiếng anh.

Radio for English beginners

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

 Đây là công cụ để học và tự kiểm tra ngữ pháp tiếng anh hàng ngày

English grammar test every day

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Đây là công cụ trắc nghiệm tiếng anh

English level test

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

 Đây là công cụ chắc nghiệm từ đồng nghĩa và tự vựng tiếng anh

GRE Vocabulary Quiz

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
 
Bài kiểm tra từ vựng của TOEIC

English TOEIC vocabularies test every day

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
 Bài kiểm tra của chương trình TOEIC

English TOEIC test every day

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
 
 Công cụ học ngữ pháp tiếng anh trực tuyến

Online English Grammar

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
  
   Comments