Bộ sưu tập các nội dung và tài liệu học tiếng anh

 

GIÁO TRÌNH CƠ BẢN

Tiếng Anh cấp tốc

Streamline 1

Hỏi đáp Anh ngữ

Tiếng Anh trẻ em ABC

Tiếng Anh trẻ em từ vựng

Tiếng Anh trẻ em kí hiệu

Video tiếng Anh trẻ em


TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tiếng Anh du lịch 1

Tiếng Anh du lịch 2

Tiếng Anh bán hàng

Tiếng Anh khách sạn

Tiếng Anh nhà hàng

Tiếng Anh văn phòng

Tiếng Anh Thương mại 1

Tiếng Anh Thương mại 2

Tiếng Anh kinh doanh

Tiếng Anh hội nghị

Tiếng Anh xuất nhập khẩu

Tiếng Anh hội nhập

 

HỌC VÀ CHƠI

Học English qua trò chơi

Học English qua bài hát

English Study Games Grammar Games

Vocabulary Games

Listening Games

Pronunciation Games

Quiz Games

Memory Games

Typing Games


HỌC NGỮ PHÁP

ABC Grammar

Grammar căn bản

Grammar In Use

Basic Grammar

Picture Grammar

Cấu trúc hay

Bài ôn tập 1

Bài ôn tập 2


HỌC TỪ VỰNG

Từ điển tổng hợp

Công cụ dịch nguyên câu

Từ điển hình ảnh Anh-Việt

Picture Dictionaty

Động từ - Verbs

Học từ vựng với hình ảnh

Cấu trúc hay-các động từ

800 từ Anh ngữ cơ bản

Video 1000từ thông dụng

Học thành ngữ tiếng Anh

Từ vựng nâng cao

 

LUYỆN NGHE

American Streamline A

American Streamline B

American Streamline C

Anh ngữ sinh động

Học thành ngữ-Mỹ

Words-and-Idioms

Giáo trình hay

Học English với Pimsleur

Streamline English A

Streamline English B

Streamline English C

Streamline English D

Trắc nghiệm nghe

Hội thoại tiếng anh

Learn English By Listen 1

Learn English By Listen 2

 

LUYỆN NÓI VÀ VIẾT

Cách đọc phiên âm QT

Say It Naturally

Consultation

English in Business


PHẦN BÀI TẬP

Bài tập Nghe - American

Những bài luyện nghe

Bài tập tổng hợp

Bài tập Đọc Hiểu

Ngữ pháp trình độ A

Ngữ pháp trình độ B

Ngữ pháp trình độ C

Bài tập TOEFL

Bài tập TOEFL level A

Bài tập TOEFL level B

Bài tập TOEFL level C

600 bài kiểm tra từ vựng

Tìm từ đồng nghĩa

Tìm từ sai

Video giao tiếp

GMAT Vocabulary

SAT Vocabulary

TOEFL Structure

Trình độ cơ bản

Trình độ trung cấp

Trình độ cao cấp

Grammar lesson plans

Grammar Test

Vocabulary Test

Daily Writing Exercise

Kho bài tập kiểm tra


TRA CỨU

Động từ bất quy tắc

Đơn vị đo lường

Bản nguyên tố hoá học

Comments