Bài giảng, ví dụ flash online

Đây là trang cung cấp các bài giảng, đoạn phim, đoạn flash ví dụ mô phỏng các quá trình trong tự nhiên như côn trung hô hấp, cấu trúc cơ thể động vật, các thí nghiệm toán học, hoá học, vật lý ....

Bạn quan tâm đến lĩnh vực nào thì click chọn menu bên cạnh như: khoa học, vật lý, sinh học... Lưu ý với các bạn sinh viên lâm học nên chọn mục sinh học. Một lưu ý khác là một số flash, bài giảng bằng tiếng Anh, không phải bằng tiếng Việt.


Comments