Bài giảng, giáo trình và tài liệu của các môn theo ngành học

Đây là mục tập hợp toàn bộ bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo... cho tất cả các môn học theo các ngành học chính quy tại trường Đại học Lâm nghiệp.
Tất cả các bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo đều được sự đồng ý của các thầy cô cung cấp cho sinh viên trong quá trình giảng dạy giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho các môn học.
Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu này nhằm tiến tới kỷ nguyên mới, điện tử hóa giáo trình, bài giảng nhằm phục vụ tốt hơn cho người học.
Dự án xây dựng bộ dữ liệu này đang trong thời gian xây dựng
. Nên các bạn có thể thấy có môn chưa có tài liệu để download.
Liên hệ password, tác giả Hưng Bùi: buimanhhungvfu@gmail.com
Hoặc trao đổi trực tuyến tại đây!

BẠN HÃY CHỌN MỘT TRONG CÁC NGÀNH DƯỚI ĐÂY

Chế biến lâm sản 
Công nghiệp phát triển nông thôn 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 
Công nghệ sinh học 
Cơ giới hóa lâm nghiệp 
Hệ thống thông tin 
Khoa học môi trường 
Khuyến nông 
Kinh tế lâm nghiệp 
Kinh tế nông nghiệp 
Kinh tế tài nguyên và môi trường 
Kinh tế(K56) 
Kế toán 
Kỹ thuật cơ khí 
Lâm học 
Lâm nghiệp 
Lâm nghiệp xã hội 
Lâm nghiệp đô thị 
Nông lâm kết hợp 
Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường 
Quản lý tài nguyên thiên nhiên 
Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình chuẩn) 
Quản lý đất đai 
Quản trị kinh doanh 
Thiết kế chế tạo sản phẩm mộc và Nội thất 
Thiết kế nội thất
Comments